Reklama

FLUID (FLD): Treść podjętych uchwał przez WZA - raport 28

Zarząd spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 grudnia 2016 r.

Reklama


Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od żadnego z punktów planowanego porządku obrad.


Zarząd Spółki wskazuje poniżej liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, ich procentowy udział w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, które to dane mają zastosowanie do każdej uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 grudnia 2016 r.:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.698.860,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 17,81%,

- łączna liczba ważnych głosów: 5.698.860,

- liczba głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się" została podana w załączniku obejmującym treść podjętych uchwał.

Sprzeciwów do podjętych uchwał nie zgłoszono


W związku z dokonaną zmianą statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki o nowe kody PKD, podaje się do wiadomości nową treść § 2 ust. 1 statutu Spółki:


㤠2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) PKD 01.29.Z Uprawa roślin wieloletnich,

2) PKD 01.06.Z Działalność usługowa wspierająca produkcję roślinną,

3) PKD 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,

4) PKD 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,

5) PKD 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych.

6) PKD 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych,

7) PKD 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,

8) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,

9) PKD 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,

10) PKD 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,

11) PKD 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,

12) PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,

13) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,

14) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,

15) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,

16) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

17) PKD 35 11 Z Produkcja energii elektrycznej,

18) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

19) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

20) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

21) PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,

22) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

23) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

24) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,

25) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno –inżynierskich,

26) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

27) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

28) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

29) PKD 43.31.Z Tynkowanie

30) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej

31) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

32) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,

33) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

34) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

35) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

36) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,

37) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,

38) PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,

39) PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,

40) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

41) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

42) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

43) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

44) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,

45) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.“


Dotychczasowa treść § 2 ust. 1 statutu Spółki posiadała następujące brzmienie:


㤠2

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,

2) PKD 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,

3) PKD 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,

4) PKD 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,

5) PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,

6) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,

7) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,

8) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,

9) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

10) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

11) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

12) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

13) PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,

14) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

15) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

16) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,

17) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno –inżynierskich,

18) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

19) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

20) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

21) PKD 43.31.Z Tynkowanie

22) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej

23) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

24) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,

25) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

26) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

27) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

28) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,

29) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,

30) PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,

31) PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,

32) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

33) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

34) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

35) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

36) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,

37) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.“


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7 - 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Jan Gładki - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: treść | uchwalono

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »