Reklama

UHYECA (ECA): Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ECA S.A. w dniu 19.12.2013 r. - raport 137

Zarząd ECA S.A. w załączeniu przekazuje akt notarialny obejmujący treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dn. 19.12.2013r, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz pozostałe wymagane stosownymi przepisami informacje.

Reklama


Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że stosownymi uchwałami tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECA S.A. (dalej: ZWZA) z dnia 19.12.2013 r. dokonano zmian w Statucie Emitenta.

1) Dotychczas obowiązujący tekst § 15 ust.3. Statutu:

"§ 15 ust. 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum."

Treść po zmianie:

"§ 15 ust. 3. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni w terminie 30 dni od dnia podjęcia informacji o wygaśnięciu mandatu do kooptacji jednego Członka Rady Nadzorczej tak, aby liczba Członków Rady Nadzorczej stanowiła minimalną liczbę Członków Rady Nadzorczej ustaloną zgodnie z treścią ust. 1. Dokonany zgodnie z powyższym wybór Członka Rady Nadzorczej zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez Członka Rady Nadzorczej lub przy udziale Członka Rady Nadzorczej, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono - są ważne. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie

z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. W przypadku niepowołania przez Radę Nadzorczą w zakreślonym powyżej terminie 30 dni Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w sprawie wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej. Liczba Członków Rady Nadzorczej wybranych w trybie przewidzianym powyżej jest ograniczona do jednego Członka w okresie do najbliższego Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."

2) Dotychczas obowiązujący tekst § 16 ust.4. Statutu:

"Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej."

Treść po zmianie:

"§ 16 ust. 4 Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa. "

3) Dotychczas obowiązujący tekst § 16 ust.7 Statutu:

"§ 16 ust. 7 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej."

Treść po zmianie:

"§ 16 ust. 7 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności rozstrzygający głos przypada Wiceprzewodniczącemu."


Ponadto Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki ECA Outsourcing sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów (uchwała nr 5). ECA Outsourcing sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, to spółka z Grupy Emitenta, w której ECA S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.


W związku ze złożeniem do Zarządu Spółki pytań przez akcjonariuszy, Zarząd Emitenta, biorąc pod uwagę zasadę równego traktowania akcjonariuszy w zakresie informacji dotyczących Spółki, niniejszym przedkłada w załączeniu odpowiedzi udzielone akcjonariuszom podczas obrad NWZA.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2, 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Wójciak - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: treść | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »