Reklama

WBAY (WBY): Treść uchwał podjętych na NWZA spółki Wealth Bay S.A. w dniu 24.03.2017r. - raport 4

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 24 marca 2017r.


Zarząd WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 marca 2017 roku.

UCHWAŁA Nr 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WEALTH BAY S.A.

podjęta w dniu 24 marca 2017 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Akcjonariuszy Wealth Bay Spółka Akcyjna w dniu 24 marca 2017 roku

Reklama

§1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Akcjonariuszy Wealth Bay Spółka Akcyjna w dniu 24 marca 2017 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano:

"za": 282.350 głosów, "przeciw": 0 głosów, "wstrzymujących się": 0 głosów,

z których oddano 282.350 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiat) głosów z 282.350 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 37,65 % (słownie: trzydzieści siedem całych i sześćdziesiąt pięć setnych) w kapitale zakładowym spółki Wealth Bay Spółka Akcyjna.

Ad. 3. ----------------------------------------------------------------


Zgłoszono kandydaturę Pana Piotra Wiaderek na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------------

Pan Piotr Wiaderek wyraził zgodę na kandydowanie.----------------------------

Innych kandydatur nie zgłoszono.--------------------------------------------------------

Zgromadzenie Wspólników przyjęło uchwałę o następującej treści:----------

UCHWAŁA Nr 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WEALTH BAY S.A.

podjęta w dniu 24 marca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy Wealth Bay Spółka Akcyjna w dniu 24 marca 2017 roku

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

§1

Dokonać wyboru Pana Piotra Wiaderek do pełnienia funkcji Przewodniczącego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej w dniu 24 marca 2017 roku.------------------------


§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano:

"za": 282.350 głosów, "przeciw": 0 głosów, "wstrzymujących się": 0 głosów,

z których oddano 282.350 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiat) głosów z 282.350 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 37,65 % (słownie: trzydzieści siedem całych i sześćdziesiąt pięć setnych) w kapitale zakładowym spółki Wealth Bay Spółka Akcyjna.

Ad. 4. -----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności.

Stwierdził, że:

- Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad,

- w Zgromadzeniu uczestniczy 282.350 akcji spółki, posiadających 282.350 głosów, co stanowi 37,65 % kapitału zakładowego Spółki i 37,65% głosów, wobec powyższego Zgromadzenie stosownie do art. 402, art. 4021 - 4023 oraz art. 408 Kodeksu spółek handlowych jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Ad. 5.-----------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wealth Bay Spółki Akcyjnej w dniu 24 marca 2017 roku.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym przyjęło uchwałę o następującej treści:----------------

UCHWAŁA Nr 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WEALTH BAY S.A.

podjęta w dniu 24 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy Wealth Bay Spółka Akcyjna w dniu 24 marca 2017 roku

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym uchwala, co następuje:

§1

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wealth Bay Spółka Akcyjna w dniu 24 marca 2017 roku przyjąć następujący porządek obrad: -------

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano:

"za": 282.350 głosów, "przeciw": 0 głosów, "wstrzymujących się": 0 głosów,

z których oddano 282.350 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiat) głosów z 282.350 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 37,65 % (słownie: trzydzieści siedem całych i sześćdziesiąt pięć setnych) w kapitale zakładowym spółki Wealth Bay Spółka Akcyjna.

Ad. 6. ------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował Akcjonariuszy, że w dniu 09 marca 2017 roku do spółki Wealth Bay Spółka Akcyjna wpłynęło pisemne oświadczenie Pana Adama Mariańskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Wealth Bay Spółka Akcyjna. Stwierdził, że aktualnie skład Rady Nadzorczej Wealth Bay Spółki Akcyjnej wymaga uzupełnienia o jednego członka, zgodnie z treścią §14 ust. 2 Statutu Wealth Bay Spółka Akcyjna.

Ad. 7. --------------------------------------

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej:

UCHWAŁA Nr 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WEALTH BAY S.A.

podjęta w dniu 24 marca 2017 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Wealth Bay Spółka Akcyjna

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

§1

Dokonać wyboru Pana Sebastiana Kosteckiego do składu Rady Nadzorczej Wealth Bay Spółka Akcyjna na okres wspólnej kadencji trzech lat i powierzyć mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano:

"za": 282.350 głosów, "przeciw": 0 głosów, "wstrzymujących się": 0 głosów,

z których oddano 282.350 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiat) głosów z 282.350 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 37,65 % (słownie: trzydzieści siedem całych i sześćdziesiąt pięć setnych) w kapitale zakładowym spółki Wealth Bay Spółka Akcyjna.


Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 w zw. z § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »