Reklama

2CPARTNER (2CP): Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu - raport 65

Zarząd 2C Partners S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.12.2014 r. oraz pozostałe wymagane stosownymi przepisami informacje.

Reklama


Przy każdej uchwale oddano głosy z 9.660.000 akcji, stanowiących 84% kapitału zakładowego i 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, oddano 9.660.00 ważnych głosów. Sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie było, nie odstąpiono od żadnego punktu obrad.


Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że:

1. Uchwała nr 5/2014 dotyczy widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmian w Statucie Spółki. Ww. Uchwałą nr 5/2014 podjęto decyzję w sprawie zmian w Statucie Emitenta.

Dotychczasowe brzmienie art. 7 ust. 7.1. Statutu Spółki:

„7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 150 000,00 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 11 500 000 (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty mieniem spółki przekształcanej pod firmą 2 C Partners Sp. z o.o.”

Treść art. 7 ust. 7.1. Statutu Spółki po zmianie:

„7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.280.000,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

b) nie więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”


2. Uchwała nr 6/2014 dotyczy zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia do Statutu upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. Ww. Uchwałą nr 6/2014 NWZA podjęto decyzję w sprawie zmian w Statucie Emitenta w ten sposób, że po artykule 9 Statutu Spółki, dodaje się w Statucie Spółki artykuł 9a w brzmieniu:

„art. 9a.

9a.1. Zarząd jest upoważniony, w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 grudnia 2017 r., do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 862.500,00 zł (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”).

9a.2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd może także emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu na akcje w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).

9a.3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie każdorazowo ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.

9a.4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała w przedmiocie wyłączenia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wymaga zgody Rady Nadzorczej.

9a.5. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji Zarząd jest umocowany do zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji, ustalenia formy wydawanych akcji, w tym podejmowanie uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a także podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej albo niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

9a.6. Zarząd jest upoważniony do zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2, 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Tylec - Prezes Zarządu
Michał Owsiewski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: R. | treść | uchwalono

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »