Reklama

TAXUSFUND (TXF): Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Taxus Fund SA

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2012 roku wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Reklama

Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia pierwszego punktu porządku obrad w zakresie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w związku z faktem, iż Przewodniczący Walnego Zgromadzenia został wyznaczony w trybie art. 399 § 3 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, tj. przez akcjonariuszy, którzy zwołali to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Do każdej z uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 17 grudnia 2012 roku zostały zgłoszone sprzeciwy, przy czym pełnomocnik jednego z Akcjonariuszy uzasadnił zgłoszenie sprzeciwów składając oświadczenie w tym przedmiocie, podając, iż wykonanie przez Panów Piotra Jędrzejczaka oraz Andrzeja Kochańskiego "(...) wniosku akcjonariuszy Nova Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi oraz Inwekap Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi złożonego w dniu 19 listopada 2012 roku w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie postanowień art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu postanowień § 25 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki może okazać się dotknięte wadą prawną, a w konsekwencji nieważnością zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, co wprost implikuje nieważność podejmowanych na tym zgromadzeniu uchwał(...)".

Według oświadczenia wskazanego pełnomocnika jednego z Akcjonariuszy, Panowie Piotr Jędrzejczak i Andrzej Kochański "(...) mogą okazać się osobami nieuprawnionymi do jakichkolwiek czynności w imieniu Taxus Fund S.A.(...)", a to - zgodnie z oświadczeniem w/w pełnomocnika - w związku z wytoczeniem w dniu 30 listopada 2012 roku, przez Pana Jarosława Turka, powództwa przeciwko Spółce (Spółka poinformowała o powzięciu informacji o złożeniu przedmiotowego pozwu w drodze Raportu Bieżącego EBI Spółki Nr 49/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku).

W ocenie Zarządu Spółki, prawo akcjonariuszy większościowych (reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego i co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce) do zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki nie może być i nie jest uzależnione od poprawności (lub kwestionowania poprawności) powołania członków organów Spółki, a tym samym nie może leżeć u podstaw kwestionowania poprawności zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki przez tych uprawnionych akcjonariuszy (Zarząd spółki publicznej lub inne osoby z ramienia takiej spółki wykonują jedynie "czynność techniczną" udostępnienia strony internetowej spółki dla celów zamieszczenia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przez uprawnionych akcjonariuszy, a niewykonanie przez Spółkę tego obowiązku zagrożone jest sankcją przewidzianą przez art. 594 Kodeksu spółek handlowych, tj. karze grzywny do 20.000 zł).

Spółka informowała o zwołaniu (w trybie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu postanowień § 25 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki), przez wskazanych wyżej akcjonariuszy (akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego i co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce), Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2012 roku, w drodze:

(-) Raportu Bieżącego ESPI Nr 14/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku,

(-) Raportu Bieżącego EBI Nr 41/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Jędrzejczak - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: treść | uchwalono

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »