Reklama

HFTGROUP (HFT): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po wznowieniu obrad po zarządzonej uprzednio przerwie - raport 31

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 14 czerwca 2012 roku, obradującego w dniu 3 lipca 2012 roku, podjętych po wznowieniu obrad tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki po zarządzonej uprzednio przerwie w obradach (Spółka informowała o zarządzonej przerwie w obradach tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 27/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku).

Reklama

Do żadnej z podjętych w dniu 3 lipca 2012 roku uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia, procedowanych w dniu 3 lipca 2012 roku, punktów porządku obrad.


Do momentu zarządzenia przerwy w obradach, tj. w dniu 14 czerwca 2012 roku, Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały:

(1) uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,

(2) uchwałę w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków,

(3) uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

(4) uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku,

(5) uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,

(6) uchwałę w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2011 rok,

(7) uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku,

(8) uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku,

(9) uchwałę w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki,

(10) uchwałę w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki,

(11) uchwałę w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

(12) uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki,

(13) uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

Treść w/w uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2012 roku, Spółka przekazała w drodze w/w Raportu Bieżącego EBI Nr 27/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku.


Po wznowieniu obrad, w dniu 3 lipca 2012 roku Walne Zgromadzenie procedowało następujące punkty porządku obrad:

16) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru ustalony został na 12 lipca 2012 roku.

17) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA, alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz ich dematerializacji.

18) Zamknięcie obrad.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Walczak - Członek Zarządu
Monika Ostruszka - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | treść | uchwalono

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »