Reklama

APOLLO (APC): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2013 r. Zmiana na stanowisku Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki ASTORIA Capital S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 24 czerwca 2013 r.

Reklama

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 24 czerwca 2013 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Zarząd Emitenta informuje również, że w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 24 czerwca 2013 r. Grzegorz Wojtylak (Członek Rady Nadzorczej ) złożył swoją rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

W dniu 25 czerwca 2013 r. akcjonariusz Emitenta - spółka WDM Capital S.A. na podstawie uprawnienia osobistego zawartego w § 15 ust. 4 Statutu Spółki powołała z dniem 25 czerwca 2013 r. do składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Szymona Urbańskiego.


1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Szymon Urbański, Członek Rady Nadzorczej, kadencja Pana Szymona Urbańskiego wygasa równocześnie z wygaśnięciem kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej, tj. 22 lutego 2015 r.

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Szymon Urbański posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest także absolwentem prestiżowych studiów Master Studies in Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od maja 2010 r. do chwili obecnej jest Kierownikiem Działu Rynku NewConnect w spółce WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. należącej do Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A., a także od czerwca 2013 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o.

Pan Szymon Urbański jest ekspertem w zakresie funkcjonowania zorganizowanych systemów obrotu, w szczególności rynku NewConnect oraz alternatywnego systemu obrotu obligacjami Catalyst. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej przeprowadził oraz nadzorował kilkanaście projektów upublicznienia spółek. Od początku swojej kariery zawodowej doradza przedsiębiorstwom notowanym na GPW w zakresie ich funkcjonowania w obrocie publicznym, wypełniania obowiązków informacyjnych oraz prowadzenia relacji inwestorskich.

Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy.

4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Pan Szymon Urbański od czerwca 2013 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o.

5) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczy.

6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy.

7) Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy.

8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie dotyczy.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Mikołajuk - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: R. | treść | członek rady nadzorczej

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »