SYNERGA (SNG): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r. - raport 16

Zarząd SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej "Emitent", "Spółka"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku w Krakowie.


Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia jednego z punktów porządku obrad - nie wybrano komisji skrutacyjnej. Ponadto, nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad. Zgłoszono sprzeciwy do protokołu dla dwóch uchwał - uchwały nr 23/06/2019 w sprawie zmiany §2 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 3, a także uchwały nr 24/06/2019 w sprawie zmiany § 9 ust. 2 Statutu Spółki.

Reklama


Walne Zgromadzenie dokonało również zmian Statutu Spółki. Poniżej dotychczasowe i uchwalone brzmienie.


- Dotychczasowa brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:


„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.310.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 2.731.000 (dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.731.000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych zero groszy) każda.”


- Uchwalone brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:


„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.310.000,00 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 129.473.232 (sto dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-000.000.001 do A-129.473.232 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 143.626.768 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-129.473.233 do B-273.100.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”


Zarząd Emitenta zaznacza, iż uchwalono dodatkowo trzy zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki, przy czym zmiany te są warunkowe.


- Zmiana § 2 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 3 o następującym brzmieniu:


„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.”


- Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 2 Statutu Spółki:


„Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie mianuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.”


- Uchwalone brzmienie § 9 ust. 2 Statutu Spółki:


„Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie mianuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.”


Zmiany Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymagają rejestracji przez Sąd.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wykurz - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »