Reklama

SYNERGA (SNG): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 sierpnia 2020 r. - raport 8/2020

Zarząd SYNERGA.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 10 sierpnia 2020 roku w Krakowie.


Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, a także nie było przypadku, w którym nie podjęto uchwały przewidzianej porządkiem obrad. W uchwale w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej zmieniono treść i postanowiono o rezygnacji z jej powołania, z kolei w uchwale w sprawie scalenia akcji nie podjęto uchwały o treści zgodnej z ogłoszonym projektem, natomiast przyjęto uchwałę o treści zaproponowanej przez akcjonariusza (zmiana stosunku wymiany ze 100:1 na 10:1).

Reklama

Nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.


Walne Zgromadzenie dokonało również zmian Statutu Spółki. Poniżej dotychczasowe i uchwalone brzmienie.


- Dotychczasowa brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:


„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.731.000,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 129.473.232 (sto dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-000.000.001 do A-129.473.232 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda oraz B-143.626.768 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-129.473.233 do B273.100.000 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.”


- Uchwalone brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:


„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.730.999,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 129.473.200 (sto dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-000.000.001 do A-129.473.200 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda oraz 143.626.700 (sto czterdzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-129.473.201 do B-273.099.900 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.”


Oraz warunkowe brzmienie (po rejestracji powyższej zmiany):


„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.730.999,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 12.947.320 (dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-0.000.001 do A-12.947.320 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 14.362.670 (czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B-12.947.321 do B-27.309.990 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.


- Dotychczasowa brzmienie § 3b Statutu Spółki:


„1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do dnia 30.06.2020 roku do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3/4 (trzech czwartych) kapitału zakładowego tj. w kwocie nie wyższej niż 20.482.500,- zł (dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) (kapitał docelowy).

2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

3. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia, w szczególności na pozbawienie prawa poboru oraz cenę emisyjną, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

4. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, gdy przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:

1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.”


- Uchwalone brzmienie § 3b Statutu Spółki:


„1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 2.048.000,00 PLN (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100). Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.

2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.

4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”


Zmiany Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymagają rejestracji przez Sąd.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wykurz - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »