Reklama

PGPPOLONI (PGP): Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki po zarządzonej przerwie w obradach. - raport 28

Zarząd Polska Akademia Rachunkowości Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał (wraz z informacją o wynikach głosowania) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 25 czerwca 2012 roku, obradującego w dniu 12 lipca 2012 roku, wskutek zarządzonej przerwy w obradach, (Spółka informowała o zarządzonej przerwie w obradach tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 25/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku).

Reklama


Do momentu zarządzenia przerwy w obradach Walne Zgromadzenie Spółki nie podjęło żadnej uchwały.

Po wznowieniu obrad, w dniu 12 lipca 2012 roku Walne Zgromadzenie procedowało następujące punkty porządku obrad:


1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku.

9. Udzielenie szczegółowej informacji przez Zarząd oraz Przewodniczącego RN nt. pisma z dnia z dnia 2012-05-25.

10. Odwołanie przewodniczącego RN Stanisława Rzepnikowskiego.

11. Przedstawienie przez zarząd informacji nt. sytuacji finansowej spółki, planów rozwojowych oraz wyjaśnienie przyczyn dla których nie rozpoczęto realizacji planu inwestycyjnego.

12. Powołanie członka RN.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia punktu 12 porządku obrad, to jest powołania członka Rady Nadzorczej, ze względu na kompletny skład Rady Nadzorczej i co za tym idzie bezprzedmiotowość podejmowania uchwały w tej sprawie.

Do uchwały Nr 07/07/2012 pełnomocnik akcjonariusza Elżbiety Nałęcz zgłosił sprzeciw.


Odnośnie punktu 9 porządku obrad, Prezes Zarządu Spółki Pan Jarosław Jermalonek udzielił odpowiedzi na pytania skierowane przez akcjonariusza Elżbietę Nałęcz pismem z dnia 25 maja 2012 roku i przekazał treść odpowiedzi pełnomocnikowi Elżbiety Nałęcz na piśmie.

Odnośnie punktu 11 porządku obrad, Zarząd Spółki przedstawił informację na temat sytuacji finansowej spółki, planów rozwojowych oraz wyjaśnił przyczyny dla których nie rozpoczęto realizacji planu inwestycyjnego. Powyższej informacji udzielił na piśmie Prezes Zarządu Spółki Pan Jarosław Jermalonek i przekazał treść informacji pełnomocnikowi Elżbiety Nałęcz.

Treści powyższych odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dziale Relacji Inwestorskich.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Jermalonek - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: treść

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »