Reklama

ONEMORE (OML): Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30.06.2017 roku - raport 35

Zarząd Laser-Med Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (zwaną dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 30 czerwca 2017 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".


Reklama

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 31/2017 dokonało zmiany Statutu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Laser - Med Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy dokonało podziału akcji (splitu) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) na 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz zwiększenia liczby akcji tworzących kapitał zakładowy z 551.644 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji do 5.516.440 (pięciu milionów pięciuset szesnastu tysięcy czterystu czterdziestu) akcji.

Podział akcji (split) zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).

W związku z podziałem akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.


Poniżej dotychczasowe i uchwalone brzmienie:


W związku z podziałem (splitem) akcji Spółki uchyla się dotychczasową treść zapisu

„§ 5 ust.1 Statutu Spółki o treści następującej:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 551.644,00 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 00/100) i dzieli się na:

551.644 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcje na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”


oraz uchwala nowe brzmienie zapisu § 5 ust. 1 Statutu Spółki o treści następującej:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 551.644,00 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 00/100) i dzieli się na:

5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”


Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 32/2017 dokonało zmiany Statutu Spółki. Poniżej dotychczasowe i uchwalone brzmienie.


Dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki:

1) § 16 ust. 4 oraz ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu:

4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za każde posiedzenie.

5. Przewodniczący Rady otrzymuję wynagrodzenie w kwocie 500 zł (pięćset złotych), zaś Członkowie Rady Nadzorczej wynagrodzenie w kwocie po 300 zł (trzysta złotych), za każde posiedzenie Rady, w którym brali udział. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jej Członkowie mają prawo do zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.”

wykreśla się;


2) § 5 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:

„Wpłaty na akcje serii A zostaną dokonane w wysokości jednej czwartej wartości nominalnej do dnia złożenia wniosku o rejestrację Spółki, a pozostała część zostanie wpłacona w terminie trzydziestu dni od dnia rejestracji Spółki.”

wykreśla się.


Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2,7, 8 i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
January Ciszewski - Prezes Zarządu
Łukasz Górski - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: treść

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »