Reklama

AUTOSPA (ASP): Treść zatwierdzonych zmian w Statucie Spółki przez NWZ z 13 kwietnia 2016 r / Through the content of changes confirmed to the Articles of Association by the ESM

Zarząd Auto-Spa S.A. („Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 13 kwietnia 2016 r podjęto uchwałę zgodnie, z którą dokonano zmiany §5 ust.1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

Reklama


„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.805.912,50 zł (cztery miliony osiemset pięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 5.805.912 zł (pięć milionów osiemset pięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych) i dzieli się na nie mniej niż 9.611.825 (dziewięć milionów sześćset jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) akcji i nie więcej niż 11.611.824 (jedenaście milionów sześćset jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

a. 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 1 do A 4.600.000;

b. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1 do B 200.000;

c. 281.891 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1 do C 281.891.

d. 127.559 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D1 do D 127.559.

e. 99.976 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o numerach od E1 1 do E1 99.976,

f. 99.253 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o numerach od E2 1 do E2 99.253,

g. 99.253 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E3 o numerach od E3 1 do E3 99.253,

h. 36.522 (trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 1 do F 36.522,

i. 86.670 (osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 1 do G 86.860,

j. 545.336 (pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela Serii H o numerach od H 1 do H 545.336,

k. 266.666 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Serii I o numerach od I 1 do I 266.666,

l. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od J 1 do J 1.500.000,

m. 62.540 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od K 0000001 do K 62.540,

n. 29.478 (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od L 1 do L 29.478,

o. 48.801 (czterdzieści osiem tysięcy osiemset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od M 1 do M 48.801,

p. 83.333 (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii N1 o numerach N1 1 do N1 83.333,

q. 80.333 (osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii N2 o numerach N2 1 do N2 80.333,

r. 1.361.213 (milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach O 1 do O1.361.213,

s. nie mniej niż 1 (jeden) akcja i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach P 1 do P 2.000.000.


the Management Board of Auto-Spa S.A. (The "Company") announces that a resolution was adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on April 13, 2016 based upon which a change in § 5 section 1 of the Articles of the Company was performed, which shall read as follows:


1. the equity capital of the Company shall be not less than PLN 4,805,912.50 (four million eight hundred five thousand nine hundred twelve point five zero Polish zloty) and not more than PLN 5,805,912 (five million eight hundred five thousand nine hundred twelve Polis zloty), and is to be divided into not less than 9,611,825 (nine million six hundred eleven thousand eight hundred twenty five) shares and not more than 11,611,824 (eleven million six hundred eleven thousand eight hundred twenty four) shares with a nominal value of PLN 0.50 (point five zero) each, including:

a. 4,600,000 (four million six hundred thousand) ordinary bearer shares of A series, numbered from 1 A to A 4,600,000;

b. 200,000 (two hundred thousand) ordinary bearer shares of B series, numbered from B 1 to B 200,000;

c. 281,891 (two hundred eighty-one thousand eight hundred ninety-one) ordinary bearer shares of C series, numbered from C 1 to C 281,891.

d. 127,559 (one hundred twenty-seven thousand five hundred fifty-nine) ordinary bearer shares of D series, numbered from D1 to D 127,559.

e. 99,976 (ninety-nine thousand nine hundred seventy-six) ordinary bearer shares of E series, numbered from E1 to E 99,976.

f. 99,253 (ninety-nine thousand two hundred fifty-three) ordinary bearer shares of E2 series, numbered from E2 1 to E2 99.253,

g. 99,253 (ninety-nine thousand two hundred fifty-three) ordinary bearer shares of E3 series, numbered from E3 1 to E3 99,253.

h. 36,522 (thirty-six thousand five hundred twenty-two) ordinary bearer shares of F series, numbered from F 1 to F 36522,

i. 86,670 (eighty-six thousand six hundred seventy) ordinary bearer shares of H series, numbered from G 1 to G 86,860.

j. 545,336 (five hundred forty-five thousand three hundred thirty-six) ordinary bearer shares of H series, numbered from H 1 to H 545,336.

k. 266,666 (two hundred sixty-six thousand six hundred sixty-six) ordinary bearer shares of I series, numbered form I 1 to I 266,666.

l. 1,500,000 (one million five hundred thousand) ordinary bearer shares of J series, numbered form J 1 do J 1,500,000

m. 62,540 (sixty-two thousand five hundred forty) ordinary bearer shares of L series, numbered from K 0000001 to K 62,540

n. 29,478 (twenty-nine thousand four hundred seventy-eight) ordinary bearer shares of L series, numbered L 1 to L 29,478.

o. 48,801 (forty-eight thousand eight hundred and one) ordinary bearer shares of M series, numbered form M 1 to M 48,801

p. 83,333 (eighty-three thousand three hundred thirty-three) ordinary bearer shares of N1series, numbered from N1 to N1 83,333.

q. 80,333 (eighty thousand three hundred thirty-three) ordinary bearer shares of N2 series, numbered from N2 1 to N2 80,333.

r. 1,361,213 (one million three hundred sixty-one thousand two hundred thirteen) ordinary bearer shares of O series numbered form O 1 to O1,361,213

s. not less than 1 (one) share and not more than 2,000,000 (two million) ordinary bearer shares of P series, numbered from P 1 to P 2,000,000.Podstawa prawna: / Legal context:

§4 ust.2 Załącznika nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

§ 4 article 2 Annex 3 to the Rules of the Alternative Trading System "Current and periodic information submitted in the alternative trading system on the NewConnect market"Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Ilski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R. | treść | 2016 r.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »