Reklama

ABAK (ABK): Treść zatwierdzonych zmian w statucie spółki zgodnie uchwałami ZWZA z dnia 9.05.2012 r.

Zarząd Abak S.A. (dalej: "Spółka"), niniejszym informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 9 maja 2012 r., dokonano zmiany statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust 1 i 2 otrzymały nowe brzmienie:

Reklama

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 261.450,00 (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 1 990 000 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda,

b) 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda,

c) nie więcej niż 124 500 (słownie sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji Spółki serii C o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda."


Po § 6 ust 2 dodano ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowy podwyższony o kwotę nie wyższą 12.450 PLN (słownie: dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 124.500 (słownie sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji Spółki serii C o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 9 maja 2012 r."


Ponadto § 6 ust 4 otrzymał nowe brzmienie:

"4. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania w okresie do 30 kwietnia 2015 roku, jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 38 000,00 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy) złotych (kapitał docelowy)."

Ponadto po § 6 ust doda4 dodano ust. a w brzmieniu:

"4a. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 4, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego."


Zgodnie z uchwałą ZWZA nr 24 z dnia 9 maja 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu spółki.


Zmiana statutu wynika z warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach realizacji planowanego programu motywacyjnego.


Treść § 6 ust 1 i 2 przed zmianą:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 249 000,00 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 1 990 000 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda,

b) 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda.


Treść § 6 ust 4 przed zmianą:

Zarząd Spółki upoważniony do dokonania w okresie do 30 czerwca 2012 roku, jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 19 900,00 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset) złotych (kapitał docelowy).


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Ewa Stolarczyk - Członek Zarządu
Marzena Leonowicz - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ABAK | uchwały | 9 maja | treść | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »