Reklama

OTMUCHOW (OTM): Uchwała KDPW o przyjęciu PDA i akcji spółki do depozytu - raport 2

Zarząd Spółki Z.P.C. "Otmuchów" S.A. informuje, iż w dniu 16 września 2010 r. otrzymał Uchwałę nr 556/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przyznania Spółce statutu uczestnika KDPW i warunkowego przyjęcia do depozytu akcji i praw do akcji Spółki o następującej treści:

"§ 1. 1. Na podstawie § 11 ust. 3 w związku z § 18 ust. 1 oraz § 40 ust. 2, 3 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

Reklama

1) przyznać spółce ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;

2) przyjąć do depozytu papierów wartościowych:

a) 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLZPCOT00018, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;

b) 3.521.000 (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLZPCOT00018, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;

c) 2.427.250 (dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem PLZPCOT00018, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;

d) do 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 8/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" S.A. z dnia 25 marca 2010 r., oraz oznaczyć je kodem PLZPCOT00034, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;

e) do 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 8/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" S.A. z dnia 25 marca 2010 r., oraz oznaczyć je kodem PLZPCOT00018, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLZPCOT00018, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a-c akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie przez podmiot prowadzący ten rynek regulowany decyzji o dopuszczeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. d praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji tych akcji do skutku.

4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. e akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "OTMUCHÓW" S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLZPCOT00018, przez podmiot prowadzący ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku.

5. W przypadku podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu do obrotu na tym rynku nie wszystkich akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, albo e, zarejestrowanie pod kodem PLZPCOT00018 akcji, co do których nie została podjęta decyzja o ich wprowadzeniu do tego obrotu, nastąpi pod warunkiem podjęcia tej decyzji, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

§ 2. Informacje o zarejestrowaniu akcji serii A, B, C, praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D pod kodem PLZPCOT00034, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii D pod kodem PLZPCOT00018, oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem, będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »