Reklama

CERABUD (CER): Uchwała Zarządu o emisji Akcji serii E Spółki w ramach kapitału docelowego. Zamiar przeprowadzenia scalenia akcji Spółki.

Zarząd Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, iż w dniu 30 listopada 2011 roku, działając na podstawie postanowień § 10 Statutu Spółki, zawierających upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, podjął uchwałę, na mocy której postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 38,10 zł, w drodze emisji w granicach kapitału docelowego 381 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja (zwanych dalej: "Akcjami serii E").

Reklama

Przeprowadzenie przedmiotowej emisji Akcji serii E uzasadnione jest interesem Spółki związanym z zamiarem przeprowadzenia scalenia akcji i podwyższenia jednostkowej wartości nominalnej akcji Spółki. Głównym celem podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia w tym zakresie prawa poboru jest wola uzupełnienia kapitału zakładowego (a tym samym ustalenia odpowiedniej ilości akcji tworzących kapitał zakładowy) o kwotę umożliwiającą przeprowadzenie scalenia akcji Spółki, w celu realizacji którego Zarząd Spółki podejmie odpowiednie czynności bezpośrednio po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na mocy niniejszej uchwały. Z powyższych względów, a także z uwagi na "techniczny" charakter emisji Akcji serii E i wynikającą z tego faktu, stosunkowo niewielką wartość emisji Akcji serii E (nie powodującą istotnego "rozwodnienia" kapitału zakładowego) uznano wyłączenie prawa poboru Akcji serii E Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym nie pozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Stosowna zgoda Rady Nadzorczej Spółki na wyłączenie w całości prawa poboru nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki (dalej: "Akcje serii E") przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki została wyrażona przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze stosownej uchwały Rady Nadzorczej z dnia 29 listopada 2011 roku.

Na dzień podejmowania przez Zarząd Spółki przedmiotowej uchwały kapitał zakładowy Spółki w wysokości 10.233.261,90 zł tworzy 102.332.619 Akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Przy uwzględnieniu przeprowadzenia emisji Akcji serii E i po rejestracji tego podwyższenia w rejestrze przedsiębiorców KRS kapitał zakładowy Spółki wyniesie 10.233.300,00 zł i dzielił się będzie na 102.333.000 sztuk Akcji. Doprowadzenie do ustalenia w Spółce wskazanej struktury kapitału zakładowego umożliwi Zarządowi Spółki przygotowanie i realizację ewentualnego procesu scalenia akcji Spółki. Na dzień publikacji niniejszego Raportu Zarząd Spółki nie podjął ostatecznej decyzji o realizacji procesu scalenia akcji Spółki, ani o szczegółowych warunkach tego procesu.

Zgodnie z treścią przedmiotowej uchwały Zarządu Spółki z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji:

(1) emisja Akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, a umowa lub umowy objęcia Akcji serii E zawierane będą w okresie od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 5 grudnia 2011 roku;

(2) cena emisyjna akcji została ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w drodze odrębnej uchwały z dnia 29 listopada 2011 roku, w wysokości 0,10 zł za jedną Akcję serii E;

(3) Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2011, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2011 roku;

(4) Akcje serii E, a także Prawa do Akcji (PDA) serii E będą miały formę zdematerializowaną i podlegają dematerializacji zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wprowadzenia PDA serii E i/lub Akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Marciniak - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | akcje spółek | CERABUD

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »