Reklama

DCD (DCD): Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji Obligacji serii B

Zarząd Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 marca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji 1.800 (słownie: jeden tysiąc osiemset) sztuk dwuletnich niezamiennych, zabezpieczonych Obligacji na okaziciela serii B (zwanych dalej: „Obligacjami serii B” lub „Obligacjami”) o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii B wynosi nie więcej niż 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych). Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej.

Reklama


Obligacje serii B będą miały formę dokumentu i będą denominowane w złotych polskich. Obligacje będą zbywalne bez żadnych ograniczeń. Obligacje nie będą podlegać dematerializacji oraz rejestracji w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku, o obrocie instrumentami finansowymi.


Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w związku z art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach.W przypadku, gdy nie zostanie subskrybowanych i opłaconych co najmniej 500 (słownie: pięćset) sztuk Obligacji, emisja Obligacji serii B nie dojdzie do skutku (próg emisji w rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy o obligacjach).


Obligacje serii B będą oprocentowane w stosunku do ich wartości nominalnej według stałej stopy oprocentowania w wysokości 9,00% w skali roku. Naliczanie i wypłacanie oprocentowania Obligacji serii B następować w okresach i na warunkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji serii B (dalej: „Warunki Emisji”)


Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Spółki związanej z realizacją projektu deweloperskiego w Lubinie.


Przedmiotem zabezpieczenia będzie hipoteka na prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, którą stanowi działka o powierzchni 1,8909 ha, położona w miejscowości Lubin, przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną, jednorodzinną, jednorodzinną szeregową oraz usługową-handlową. Wskazana powyżej niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowi własność spółki pod firmą DW Nord Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która to spółka zawarła z Emitentem umowę konsorcjum, na podstawie której udziela zabezpieczenia dla emisji Obligacji serii B, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2017.


Obligacje Serii B zostaną wykupione przez Spółkę po ich cenie nominalnej w celu ich umorzenia, w dniu przypadającym na 24 miesiące po dacie przydziału Obligacji z zastrzeżeniem warunków określonych w Warunkach Emisji. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do wezwania posiadaczy Obligacji Serii B do przedłożenia Obligacji w celu ich wcześniejszego wykupu przed upływem 12 miesięcy lub po upływie 12 miesięcy od daty przydziału Obligacji na warunkach określonych w Warunkach Emisji. Data wcześniejszego wykupu Obligacji zostanie ustalona w uchwale Zarządu Spółki. Spółka poinformuje Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji w sposób określony w Warunkach Emisji, nie później niż na 25 dni przed ustaloną w uchwale Zarządu Spółki datą wcześniejszego wykupu Obligacji. W przypadku skorzystania przez Spółkę z prawa wcześniejszego wykupu, Obligatariusze zostaną pozbawieni prawa do odsetek, jakie przysługiwałyby im w związku z dłuższym okresem odsetkowym.


O przydziale Obligacji serii B Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.


Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji ww. informacji ze względu na istotną wartość wyemitowanych obligacji serii B.


Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 8 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Miszczak - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »