Reklama

NOVAVIS (NVV): Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału

Zarząd Spółki Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 8 października 2015 roku podjął Uchwałę w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Reklama


W ramach wyżej wymienionej Uchwały Zarządu:


1. Podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki z kwoty 481 250,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty 842 187,50 zł (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę 360 937,50 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy).


2. Podwyższenie kapitału zakładowego, nastąpi poprzez emisję, obejmującą 3.609.375 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję, określając cenę emisyjną 1 (słownie: jednej) akcji serii E na kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.


3. W interesie Spółki wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E, przysługujące wszystkim akcjonariuszom. Rada Nadzorcza Emitenta udzieliła zgody na wyłączenie prawa poboru emisji akcji serii E.


4. Akcje serii E w łącznej liczbie 3.609.375 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej dotychczasowemu akcjonariuszowi Spółki, to jest firmie Marshall Nordic Limited.


5. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego.


Środki pozyskane w ramach emisji akcji serii E pokryją część kosztów związanych z powoływaniem Storion Energy sp. z o.o. oraz zakupem udziałów w Storion Energy, Inc. Zadaniem firmy Storion Energy sp. z o.o. będzie uruchomienie produkcji innowacyjnych systemów magazynowania energii w technologii Vanadium Redox Flow Batteries, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym numer RB 36/2015 z dnia 24 września 2015 roku.


Cena emisyjna akcji serii E została ustanowiona w odniesieniu do średniego rocznego kursu akcji Spółki ważonego wolumenem.


W załączeniu Emitent przekazuje protokół z posiedzenia Zarządu sporządzony w formie aktu notarialnego.


Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 5b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Żak - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: zarządy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »