Reklama

SFKPOLKAP (SFK): Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego

Zarząd Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 listopada 2017 r., działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1). Art. 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 w zw. Z art. 453 § 1, a także na podstawie art. 444 § 1 i § 1 i § 3 - § 4, art. 446 § 1 i §2, art. 447 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art.9 Statutu Spółki podjął, w formie aktu notarialnego, uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 Statutu Spółki.

Reklama

Kapitał zakładowy Spółki podwyższony został z kwoty 3.175.000,00 zł do kwoty 3.519.855,00 zł, to jest o kwotę 344.855,00 złotych, poprzez emisję 689.710 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 689710.

Zgodnie z treścią podjętej uchwały cena emisyjna akcji serii E wynosiła 2,78 złote za jedną akcję.

Akcje serii E zostały wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej ( zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 ksh) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

W związku z podjęciem powyższej uchwały dokonano zmiany statutu Spółki w zakresie art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1

- art. 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.519.855,00 zł (trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100)”

- art. 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 350000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 3200000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja oraz 689.710 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć) akcji na okaziciela serii E o numerach od 1 do 689.710 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja”.

Jednocześnie Zarząd informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie nieprzekazania raportu bieżącego zawierającego informację o podjęciu przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Naruszenie obowiązków informacyjnych przez Spółkę wynikło z nieumyślnego i niezamierzonego omyłkowego niezastosowania §6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO w zakresie przekazania informacji o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect" (zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect")Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Babuśka - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »