Reklama

4MOBILITY (4MB): Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego

Zarząd 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 18 września 2017 r. w Kancelarii Notarialnej przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, który - działając na podstawie art. 444 § 1, art. 446 § 1 i 3, art. 447 § 1 oraz art. 453 § 1 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz §6a Statutu Spółki, powziął Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała”). Podjęcie Uchwały jest efektem realizacji zamiarów Zarządu Spółki dotyczących przeprowadzenia oferty publicznej akcji, o czym Spółka informowała w treści raportu bieżącego ESPI nr 13/2017 z dnia 15 maja 2017 r.

Reklama


Mocą postanowień powołanej Uchwały, Zarząd Spółki podwyższył kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy) i nie wyższą niż 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda („Akcje serii F”).

Zgodnie z postanowieniem powołanej Uchwały Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki, wyłączył w całości prawo poboru Akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii F dotychczasowych akcjonariuszy w dniu 18 września 2017 r. w formie Uchwały nr 1/09/2017. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi pozyskanie nowych długoterminowych inwestorów, a środki uzyskane z tytułu objęcia akcji nowej emisji pozwolą Spółce na rozwój założony w strategii. Pozbawienie prawa poboru jest także motywowane zamiarem dotarcia do jak najszerszej grupy inwestorów.

Akcje serii F zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w trybie oferty publicznej na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. na podstawie memorandum informacyjnego.

Maksymalna cena emisyjna Akcji serii F ustalona została przez Zarząd Spółki na 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych), z zastrzeżeniem wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ostateczna wysokość ceny emisyjnej Akcji serii F zostanie ustalona po zakończeniu budowania księgi popytu na Akcje serii F poprzez podjęcie przez Zarząd Emitenta stosownej uchwały po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej, zgodnie z § 6a Statutu Spółki i przedstawiona zostanie w formie aneksu do memorandum informacyjnego. Zarząd zastrzega też możliwość ustalenia ceny emisyjnej w oparciu o rekomendację domu maklerskiego współpracującego ze Spółką przy przeprowadzaniu oferty publicznej.

Termin otwarcia subskrypcji został ustalony na dzień 19 września 2017 r., zaś termin zamknięcia subskrypcji został ustalony na dzień 4 października 2017 r.

Zarząd Spółki postanowił również ubiegać się o wprowadzenie nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 400.000 (czterystu tysięcy) Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). W związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Zarząd postanowił, że Akcje Serii F będą podlegały dematerializacji w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.


Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Błaszczak - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »