VRFACTORY (VRF): Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego - raport 4/2020

Zarząd Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", „Spółka”) informuje, iż działając na podstawie art. 446 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5(1) Statutu Spółki podjął w dniu dzisiejszym uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, emisji akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki (dalej „Uchwała”).

Na mocy postanowień podjętej Uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 4.127.366,00 zł (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych) do kwoty nie większej niż 4.927.366,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych) tj. o kwotę nie większą niż 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).

Reklama

Podwyższenie zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 000001 do 800000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. Akcje serii K zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

- akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

- akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

Akcje serii K zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH).

Uchwała pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K, przy czym Zarząd przed podjęciem uchwały w tym przedmiocie uzyskał na to wyłączenie zgodę Rady Nadzorczej, wyrażoną w uchwale z dnia 19 lutego 2020 roku.

Działając na podstawie art. 5(1) ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej ustalił cenę emisyjną akcji serii K na kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcję.

Umowy objęcia akcji serii K powinny zostać zawarte w terminie do dnia 30.04.2020 roku.

Zgodnie z treścią podjętej Uchwały, ulega zmianie Artykuł 5 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.927.366,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:

a) 1.099.400 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych każda akcja,

b) 11.400 (słownie: jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja,

c) 11.400 (słownie: jedenaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja,

d) 1.433.966 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja,

e) 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja,

f) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja,

g) 475.000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja,

h) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych każda akcja,

i) 566.200 (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych każda akcja,

j) nie więcej niż 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja.

2. Akcje serii „A” zostały pokryte w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą Surfland – Systemy Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przez jedynego wspólnika tej spółki, a mianowicie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Surfland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wkładem niepieniężnym w postaci udziałów w przekształcanej spółce pod firmą Surfland – Systemu Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna prowadzi rejestr handlowy nr 7554. Akcje serii „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „I”, „J” i „K” zostały opłacone gotówką.

3. Akcje serii „A”, „B”, „C”, D”, „E”, „F”, „G”, „I”, „J” i „K” są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje imienne zwykłe lub uprzywilejowane, bądź akcje na okaziciela.”


Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 4 i §4 ust.2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Bartoń - Prezes Zarządu

GPW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »