Reklama

ASSETUS (ASS): Uchwały podjęte na NWZA spółki w dniu 30.08.2017 r.

Zarząd Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Assetus S.A., które odbyło się w dniu 30.08.2017 r., a także treść uchwał niepodjętych. Przy każdej uchwale wskazano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Emitenta, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się”. Wskazano również sprzeciwy zgłoszone przez pełnomocnika akcjonariusza wraz z uchwałami, których dotyczyły.

Reklama
Ponadto Emitent informuje, że na podstawie podjętej w dniu 30.08.2017 r. uchwały nr 10 Walnego Zgromadzenia dokonano zmiany §2 Statutu Emitenta:
Dotychczasowe brzmienie §2 Statutu:


„1. Firma Spółki brzmi Assetus Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy Assetus S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.


2. Siedzibą Spółki jest Łódź.


3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.


4. Spółka może tworzyć oddziały i zakłady w kraju i za granicą.”
Nowe brzmienie §2 Statutu:


Zmienić treść §2 statutu spółki ASSETUS S,A, z siedzibą w Łodzi i nadać mu nowe następujące brzmienie:


„1. Firma Spółki brzmi Assetus Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy Assetus S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.


2. Siedzibą Spółki jest Łódź.


3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.


4. Spółka może tworzyć oddziały i zakłady w kraju i za granicą. Do utworzenia oddziału lub przedstawicielstwa spółki Assetus S.A. poza granicami Polski, jak również do przeniesienia głównego miejsca prowadzenia działalności spółki Assetus S.A. poza granice Polski nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia.”
Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki zostanie opublikowana po jego sporządzeniu przez Radę Nadzorczą.
Akcjonariusz W Enterprise S.A. z siedzibą w Łodzi złożył wniosek o odstąpienie od głosowania w sprawach objętych punktem 15, 16 i 17 porządku obrad NWZA. Pełnomocnik Mariański i Wspólnicy Doradcy Podatkowi Sp. k. z siedzibą w Warszawie złożył wniosek o odstąpienie od głosowania w sprawach objętych punktem 13. porządku obrad NWZA.
Pełnomocnik akcjonariusza Mariański i Wspólnicy Doradcy Podatkowi Sp. k. zgłosił sprzeciwy co do następujących uchwał:


- uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016;


- uchwały nr 4 w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016


- uchwały nr 5 w sprawie uzupełnienia uchwały nr 22 podjętej w dniu 30.06.2017 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w drodze oferty prywatnej, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii F nowych emisji, poprzez ustalenie dnia prawa poboru akcji serii F.


- uchwały nr 6 w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.


- uchwały nr 7 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G celem wykonania praw do objęcia tych akcji wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych


- uchwały nr 10 w sprawie zmiany treści statutu spółki


Emitent informuje również, że Walne Zgromadzenie z powodu braku wymaganej prawem większości głosów nie podjęło uchwały nr 8 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w drodze oferty prywatnej, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii H nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii H nowych emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) oraz zmiany Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 5, 6, 7, 7a, 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: treść | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »