Reklama

ASTRO (ASR): Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.11.2014 r. - raport 39

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 listopada 2014 roku.

Reklama


UCHWAŁA NR 1


Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 listopada 2014 roku

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia


§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie: Pana Ryszarda Krajewskiego.


§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.


UCHWAŁA NR 2


Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie


z dnia 19 listopada 2014 roku

w sprawie:

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej


§1


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.


§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.


UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 listopada 2014 roku

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:


1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6. Podjecie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §20 ust. 2 statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §27 ust. 2 statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści statutu Spółki.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.


UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 listopada 2014 roku

w sprawie:

dalszego istnienia Spółki


§1


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A., działając w oparciu o art. 397 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 roku stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia

o dalszym istnieniu Spółki.


§2


Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.


UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 listopada 2014 roku

w sprawie:


zmiany § 20 ust. 2 statutu Spółki


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:


§ 1

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że §20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.”


§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.


UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 listopada 2014 roku

w sprawie:

zmiany § 27 ust. 2 statutu Spółki


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:


§ 1

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że §27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata, a także określa wysokość i zasady ich wynagradzania.”


§ 2


Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.


W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 listopada 2014 roku

w sprawie:


upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści statutu Spółki


§1


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian statutu wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


W głosowaniu wzięło udział 9.737.500 akcji - 98,36% kapitału zakładowego, z których oddano 9.737.500 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.


Ponadto Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad. Do protokołu nie zgłoszono żadnego sprzeciwu.


Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7),8),9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Krajewski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R. | ASTRO | 19+ | dzien | treść

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »