Reklama

YELLOWBOS (YBS): Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 5

Zarząd spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 stycznia 2019 roku.


Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.


Jednocześnie Zarząd informuje o dokonanych zmianach Statutu poprzez zmianę brzmienia art. 8 ust. 8.1 oraz dodanie art. 8a:

Reklama


Treść Artykułu 8 ust. 8.1 w brzmieniu dotychczasowym:

„8.1 Kapitał zakładowy spółki wynosi 680.000 zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000.000 (pięć milion) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”


Treść Artykułu 8 ust. 8.1 w brzmieniu zmienionym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

„8.1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 730.000 zł (siedemset trzydzieści tysięcy złotych) i nie więcej niż 780.000,00 PLN (siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”


Treść Artykułu 8a w brzmieniu nadanym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 510.000,00 zł (pięćset dziesięć tysięcy złotych 00/100). Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.

2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.

4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.

5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”


W załączeniu Zarząd przekazuje treść podjętych uchwał.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) oraz pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Beata Glinka - Prezes Zarządu
Edyta Gajewska-Zapert - Wiceprezes

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »