Reklama

LSTECHHOM (LSH): Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 5

Zarząd Module Technologies SA („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2019 roku.


Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktów 5 oraz 6 planowanego porządku obrad („Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej” oraz „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej”). Powyższe odstąpienie było rezultatem zastosowania postanowienia zawartego w § 10 ust. 1 obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Module Technologies Spółki Akcyjnej („Komisję skrutacyjną powołuje się jeżeli na Walnym Zgromadzeniu obecnych jest co najmniej 10 (dziesięciu) akcjonariuszy oraz w każdym przypadku na wniosek akcjonariusza”).

Reklama


Ponadto Spółka informuje o dokonanych zmianach Statutu (por. uchwała nr 8) podając dotychczasowe brzmienie oraz treść po uwzględnieniu zmiany wprowadzonej przez NWZ.


§ 7.4:


Dotychczasowe brzmienie:

„Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany niniejszego postanowienia Statutu Spółki, uchwalonej na podstawie niniejszej Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lutego 2017 roku, do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 12 460 000,00 zł (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń”.


Treść z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą nr 8 NWZ:

„Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany niniejszego postanowienia Statutu Spółki, uchwalonej na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2019 roku, do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 20 000 000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń”.


§ 71

Dotychczasowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 816 822 zł (słownie: osiemset szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote) poprzez emisję nie więcej niż 1 633 644 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery) akcji nieuprzywilejowanych, na okaziciela, serii J, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 816 822 zł (słownie: osiemset szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote) w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lutego 2016 r.


Wykreślono w całości (podejmując uchwałę nr 8 NWZ).Podczas obrad do protokołu nie został wniesiony żaden sprzeciw.

Poza, wskazanym wyżej, odstąpieniem od rozpatrzenia dwóch punktów planowanego porządku obrad, nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) i 7)÷9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Leszek Biernacki - Prokurent samoistny

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »