Reklama

LSTECHHOM (LSH): Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 30

Zarząd Module Technologies SA („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku.

Reklama


Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktów 5 oraz 6 planowanego porządku obrad („Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej” oraz „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej”). Powyższe odstąpienie było rezultatem zastosowania postanowienia zawartego w § 10 ust. 1 obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Module Technologies Spółki Akcyjnej („Komisję skrutacyjną powołuje się jeżeli na Walnym Zgromadzeniu obecnych jest co najmniej 10 (dziesięciu) akcjonariuszy oraz w każdym przypadku na wniosek akcjonariusza”).


Ponadto Spółka informuje o dokonanych zmianach Statutu (por. uchwała nr 19) podając dotychczasowe brzmienie oraz treść po uwzględnieniu zmiany wprowadzonej przez ZWZ.


Zmiana § 6.1 dotyczącego przedmiotu działalności Spółki poprzez dodanie jednej pozycji PKD.


§ 6.1. – dotychczasowe brzmienie:

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest:

22.21.Z: Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,

23.65.Z: Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,

23.69.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,

23.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

25.11.Z: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,

25.12.Z: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,

32.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

41.10.Z: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

41.20.Z: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

42.21.Z:Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

42.22.Z: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

42.91.Z: Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

42.99.Z: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

43.39.Z: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

43.91.Z: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

43.99.Z: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

46.73.Z: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

49.41.Z: Transport drogowy towarów,

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

52.10.B: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

68.10.Z: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

68.20.Z: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

74.10.Z: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

77.32.Z: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

77.39.Z: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

96.01.Z: Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.


§ 6.1. - Treść z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą nr 19 ZWZ:


§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest:

22.21.Z: Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,

23.65.Z: Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,

23.69.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,

23.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

25.11.Z: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,

25.12.Z: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,

32.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

41.10.Z: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

41.20.Z: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

42.21.Z:Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

42.22.Z: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

42.91.Z: Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

42.99.Z: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,

43.39.Z: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

43.91.Z: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

43.99.Z: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

46.73.Z: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,

49.41.Z: Transport drogowy towarów,

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

52.10.B: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

68.10.Z: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

68.20.Z: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

74.10.Z: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

77.32.Z: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

77.39.Z: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

96.01.Z: Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.

69.20. Z: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe


Zmiana § 17 dotyczącego zasad reprezentacji Spółki.


§ 17 – dotychczasowe brzmienie:

§ 17.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden z Członków Zarządu działający łącznie z prokurentem.§ 17 – Treść z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą nr 19 ZWZ:


§ 17.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są:

a) Prezes Zarządu – jednoosobowo,

b) dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie,

c) jeden z Członków Zarządu działający łącznie z prokurentem.


Podczas obrad do protokołu nie został wniesiony żaden sprzeciw.

Poza, wskazanym wyżej, odstąpieniem od rozpatrzenia dwóch punktów planowanego porządku obrad, nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) i 7)÷9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Mirosław Pasieka - Prezes Zarządu
Leszek Surowiec - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »