Reklama

ORPHEE (ORP): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 4.11.2015 r. - raport 10

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), w nawiązaniu do raportu nr 6/2016 informuje o uchwałach (tłumaczonych na język polski) podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 4 listopada 2015 roku, odbytym w siedzibie Spółki i rozpoczętym zgodnie z ogłoszeniem o godzinie 12:00 w obecności notariusza w Genewie:


1.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie ze Statutem Orphée SA wybiera Pana Erica Halff na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) -„za” uchwałą oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


2.Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, zgodnie ze Statutem Orphée SA wybiera Pana Frank Merlon (notariusza w Genewie) na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) - „za” uchwałą oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


3. Wybór Komisji Skrutacyjnej


Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA zgodnie ze Statutem Orphée SA wybiera Pana Samuela Halff na członka Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) -„za” uchwałą oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


4.Zaakceptowanie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 sierpnia 2015 r.


Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, poddało pod głosowanie akceptacje protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 sierpnia 2015 roku, protokół został zaakceptowany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Orphée SA.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) -„za” uchwałą oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


5. Odwołanie wszystkich obecnych członków Rady Dyrektorów


Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, poddało pod głosowanie odwołanie wszystkich obecnych Członków Rady Dyrektorów, uchwała przeszła i wszyscy obecni Członkowie Rady Dyrektorów zostali odwołani.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) -„za” uchwałą oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


6.Odwołanie obecnego Przewodniczącego Rady Dyrektorów


Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, poddało pod głosowanie odwołanie obecnego Przewodniczącego Rady Dyrektorów, uchwała przeszła i obecny Przewodniczący Rady Dyrektorów został odwołany.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) -„za” uchwałą oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


7. Wybór Członków Rady Dyrektorów na rok finansowy 2015


Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, powołuje Pana Janusza Płocicę do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą rok finansowy 2015, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) -„za” uchwałą oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, powołuje Pana Domingo Dominguez do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą rok finansowy 2015, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale akładowym

oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) - „za” uchwałą oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, powołuje Pana Wojciech Suchowski do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą rok finansowy 2015, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) -„za” uchwałą oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, powołuje Pana Krzysztof Rudnik do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą rok finansowy 2015, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) - „za” uchwałą oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, powołuje Pana Piotra Skrzyńskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów Orphée SA na kadencję obejmującą rok finansowy 2015, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) - „za” uchwałą oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


8. Wybór Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphée SA na rok finansowy 2015


Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA powołuje, działając na podstawie art. 5 ust. 3 Statutu Orphée SA, Pana Janusza Płocicę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphee SA na kadencję obejmującą rok finansowy 2015, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) - „za” uchwałą oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


9. Wybór Rewidenta Spółki


Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphée SA, poddało pod głosowanie powołanie „Gerofid, Société Fiduciaire SA”, do pełnienia funkcji rewidenta Spółki za rok 2014 i 2015,

„Gerofid, Société Fiduciaire SA” nie zostało wybrane na rewidenta.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) -„za” uchwałą oddano 0(zero) głosów, „przeciw” uchwale oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa), głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


Uchwała: Z uwagi na posiadanie przez „Berney & Associés” z siedzibą w Genewie, należącą do tej samej grupy co „Gerofid, Société Fiduciaire

SA”, wszystkich wymaganych licencji do audytowania spółek notowanych na giełdzie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy spółki Orphée SA powołuje „Berney & Associés” z siedzibą w Genewie do pełnienia funkcji rewidenta spółki Orphée SA za rok 2014 i 

2015.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcji, stanowiących 67,50% w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) - „za” uchwałą oddano 26.059.072 (dwadzieścia sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Janusz Płocica - Przewodniczący Rady Dyrektorów
Wojciech Suchowski - Członek Rady Dyrektorów

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »