Reklama

ORPHEE (ORP): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07.08.2015 r. - raport 51

Rada Dyrektorów (Zarząd) Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka) informuje o uchwałach (tłumaczonych na język polski) podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 7 sierpnia 2015 roku, odbytym w siedzibie Spółki i rozpoczętym zgodnie z ogłoszeniem o godzinie 12:00 w obecności notariusza w Genewie:


1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA, zgodnie ze Statutem Orphee SA wybiera Pana Erica Halff na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Reklama


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 24.559.072 (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 63,61 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 24.559.072 (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) - "za" uchwałą oddano 24.559.072 (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


2. Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA, zgodnie ze Statutem Orphee SA wybiera Pana Frank Merlon (notariusza w Genewie) na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 24.559.072 (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 63,61 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 24.559.072 (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) - "za" uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano 3.011.102 (trzy miliony jedenaście tysięcy sto dwa), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


3. Wybór Komisji Skrutacyjnej


Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA, zgodnie ze Statutem Orphee SA wybiera Pana Samuela Halff na członka Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 24.559.072 (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 63,61 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 24.559.072 (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) - "za" uchwałą oddano 24.559.072 (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


4. Wybór Członków Rady Dyrektorów na rok finansowy 2015


Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA, mając na uwadze okres kadencji dotychczasowych członków Rady Dyrektorów Orphee SA, poddało pod głosowanie kandydaturę Pana Michel Legrand na członka Rady Dyrektorów Spółki, kandydatura nie przeszła i Pan Michel Legrand nie został wybrany:


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 24.559.072 (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 63,61 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 24.559.072 (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) - "za" uchwałą oddano 0 (zero) głosów, „przeciw” uchwale oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 3.011.102 (trzy miliony jedenaście tysięcy sto dwa), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


5. Wybór Członków Rady Dyrektorów na rok finansowy 2015


Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA, mając na uwadze okres kadencji dotychczasowych członków Rady Dyrektorów Orphee SA, powołuje Pana Piotra Skrzyńskiego do pełnienia funkcji członka Rady Dyrektorów Orphee SA na kadencję obejmującą rok finansowy 2015, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 24.559.072 (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 63,61 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 24.559.072 (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) - "za" uchwałą oddano 24.559.072 (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA, mając na uwadze okres kadencji dotychczasowych członków Rady Dyrektorów Orphee SA, powołuje Pana Janusza Płocicę do pełnienia funkcji członka Rady Dyrektorów Orphee SA na kadencję obejmującą rok finansowy 2015, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 24.559.072 (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 63,61 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 24.559.072 (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) - "za" uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano 3.011.102 (trzy miliony jedenaście tysięcy sto dwa), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA, mając na uwadze okres kadencji dotychczasowych członków Rady Dyrektorów Orphee SA, powołuje Pana Wojciech Suchowski do pełnienia funkcji członka Rady Dyrektorów Orphee SA na kadencję obejmującą rok finansowy 2015, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 24.559.072 (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 63,61 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 24.559.072 (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) - "za" uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano 3.011.102 (trzy miliony jedenaście tysięcy sto dwa), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA, mając na uwadze okres kadencji dotychczasowych członków Rady Dyrektorów Orphee SA, powołuje Pana Krzysztof Rudnik do pełnienia funkcji członka Rady Dyrektorów Orphee SA na kadencję obejmującą rok finansowy 2015, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 24.559.072 (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 63,61 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 24.559.072 (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) - "za" uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano 3.011.102 (trzy miliony jedenaście tysięcy sto dwa), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA, mając na uwadze okres kadencji dotychczasowych członków Rady Dyrektorów Orphee SA, powołuje Pana Domingo Dominguez do pełnienia funkcji członka Rady Dyrektorów Orphee SA na kadencję obejmującą rok finansowy 2015, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 24.559.072 (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 63,61 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 24.559.072 (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) - "za" uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano 3.011.102 (trzy miliony jedenaście tysięcy sto dwa), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


6. Wybór Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphee SA na rok finansowy 2015


Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA powołuje, działając na podstawie art. 5 ust. 3 Statutu Orphee SA, Pana Janusza Płocicę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphee SA na kadencję obejmującą rok finansowy 2015, rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 24.559.072 (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 63,61 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 24.559.072 (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) - "za" uchwałą oddano 21.547.970 (dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano 3.011.102 (trzy miliony jedenaście tysięcy sto dwa), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


7. Wybór rewidenta Spółki


Uchwała: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Orphee SA powołuje „Gerofid, Société Fiduciaire SA” z siedzibą w Genewie, rue du Nant, do pełnienia funkcji rewidenta Spółki za rok 2014 i 2015.


Przy podejmowaniu uchwały oddano ważne głosy z 24.559.072 (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 63,61 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 24.559.072 (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) - "za" uchwałą oddano 24.559.072 (dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” uchwale oddano 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero), nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


PODSTAWA PRAWNA:

§4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Janusz Płocica - Przewodniczący Rady Dyrektorów
Piotr Skrzyński - Członek Rady Dyrektorów

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »