Reklama

ORPHEE (ORP): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orphée SA - raport 16

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka), informuje o uchwałach (tłumaczonych na język polski) podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Orphée SA w dniu 21 czerwca 2013 r.:


1. Roczne sprawozdanie z działalności za rok obrotowy 2012


Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności za rok budżetowy 2012, w tym sprawozdanie Rady Dyrektorów za rok obrotowy 2012, sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz sprawozdanie z kontroli biegłego rewidenta z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Reklama

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 13'191'799 (trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć), stanowiących 74,90 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 13'191'799 (trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć)


- "za" uchwałą oddano 13'191'799 (trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów , przy braku głosów "przeciw" i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


2. Przeznaczenie rocznego zysku za rok 2012 na zyski zatrzymane


Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2012 w wysokości CHF 1'757'483.04 na pokrycie straty w wysokości CHF 2'375'709.42 i utrzymać poniesioną stratę w wysokości CHF 618'226.38.

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 13'191'799 (trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć), stanowiących 74,90 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 13'191'799 (trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć)


- "za" uchwałą oddano 13'191'799 (trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów "przeciw" i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


3. Absolutorium dla Członków Rady Dyrektorów


(Akcje posiadane lub reprezentowane przez Radę Dyrektorów lub jednego z jej Członków nie są liczone do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Dyrektorów, zgodnie z artykułem 695 CO. W związku z tym możliwe jest 1'650'000 głosów w sprawie tej uchwały)

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie udziela absolutorium obecnym Członkom Rady Dyrektorów odnośnie prowadzenia działalności Spółki za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku.

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 1'650'000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy), stanowiących 9,37 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 1'650'000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy)


- "za" uchwałą oddano 1'650'000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów "przeciw" i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


4. Wybór biegłego rewidenta


Uchwała: Akcjonariusze jednogłośnie zatwierdzają mandat Synergie & Partenaires Société Fiduciaire SA jako biegłych rewidentów Spółki na rok obrotowy 2013.

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 13'191'799 (trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć), stanowiących 74,90 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 13'191'799 (trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć


- "za" uchwałą oddano 13'191'799 (trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów , przy braku głosów "przeciw" i wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


5. Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego


Niniejsze podwyższenie kapitału zakładowego o milion franków szwajcarskich (CHF 1'000'000.--) nastąpi poprzez emisję do dziesięciu milionów (10'000'000) nowych akcji na okaziciela po dziesięć centymów (CHF 0,10) każda, płatna w całości w gotówką.

Akcje będą posiadać prawo do dywidendy za bieżący rok obrotowy.

Przyznaje się preferencyjne prawa poboru, a prawa nie wykonane zostaną przyznane w całości lub w części innych akcjonariuszom lub osobom trzecim.

Rada Dyrektorów jest upoważniona do ustalenia ceny emisyjnej oraz wysokości wkładu.

Rada Dyrektorów jest upoważniona i zobowiązana do wykonania podwyższenia kapitału zakładowego, przy czym określono, że Rada musi przestrzegać zapisów otrzymanych i wykonać wzrost w jednym podejściu według liczby akcji skutecznie subskrybowanych.

Uchwała: Przewodniczący przedkłada niniejszą uchwałę Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które zatwierdza ją,

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 13'191'799 (trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć), stanowiących 74,90 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 13'191'799 (trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć)


- "za" uchwałą oddano 11'541'799 (jedenaście milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy 1'650'000 (milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosach "przeciw" i braku wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


Uchwała podjęta w tym punkcie porządku obrad jest również zawarta w akcie notarialnym załączonym do niniejszego protokołu.


6. Uchylenie postanowienia Statutu dotyczącego kapitału docelowego w wysokości CHF 238'690.10 i utworzenie nowego z kapitałem docelowym w wysokości CHF 880'645.90


Przewodniczący wyjaśnia powody, dla których obecny artykuł dotyczący kapitału docelowego należy uchylić i proponuje upoważnić Radę Dyrektorów do podwyższenia kapitału zakładowego w okresie do dwóch lat, począwszy od dnia 21 czerwca 2013 r. (21/06/2013 ) do ośmiuset osiemdziesięciu tysięcy sześciuset czterdzieści pięciu franków szwajcarskich i dziewięćdziesięciu centymów (CHF 880'645.90) w drodze emisji ośmiu milionów ośmiuset sześciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu dziewięciu (8'806'459) akcji na okaziciela o wartości nominalnej dziesięciu centymów (CHF 0,10) każda. Nowe akcje muszą być w pełni opłacone.

Podwyższenie to może być wykonane w jednej lub w kilku transzach.

Rada Dyrektorów może również wyłączyć preferencyjne prawo poboru w sytuacjach, gdy akcje te są wydane w związku z przejęciem spółek, części spółek lub udziału w kapitale akcyjnym, przekształcenia zadłużenia w kapitał akcyjny, programami na akcje pracownicze lub jeśli akcje mogą być wyemitowane po cenie wyższej niż ich wartość rynkowa. Rada Dyrektorów może przyznawać nie wykonywane prawa poboru według jej swobodnego uznania.

Zarząd ustala cenę emisyjną akcji, wysokość wkładu, jak również warunki wykonywania preferencyjnego prawa poboru.

Dlatego też, Przewodniczący proponuje zmianę art. 3bis Statutu, w następującym brzmieniu:


“ART. 3bis

Rada Dyrektorów jest upoważniona do podwyższenia kapitału zakładowego w okresie do dwóch lat, począwszy od dnia 21 czerwca 2013 r. (21/06/2013) do ośmiuset osiemdziesięciu tysięcy sześciuset czterdzieści pięciu franków szwajcarskich i dziewięćdziesięciu centymów (CHF 880'645 .90) w drodze emisji ośmiu milionów ośmiuset sześciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu dziewięciu (8'806'459) akcji na okaziciela o wartości nominalnej o dziesięciu centymów (CHF 0,10) każda. Nowe akcje muszą być w pełni opłacone.

Podwyższenie to może być wykonane w jednej lub w kilku transzach.

Rada Dyrektorów może również wyłączyć preferencyjne prawo poboru w sytuacjach, gdy akcje te są wydane w związku z przejęciem spółek, części spółek lub udziału w kapitale akcyjnym, przekształcenia zadłużenia w kapitał akcyjny, programami na akcje pracownicze lub jeśli akcje mogą być wyemitowane po cenie wyższej niż ich wartość rynkowa. Rada Dyrektorów może przyznawać nie wykonywane prawa poboru według jej swobodnego uznania.

Zarząd ustala cenę emisyjną akcji, wysokość wkładu, jak również warunki wykonywania preferencyjnego prawa poboru." [tłumaczenie z francuskiego oryginału]


Uchwała: Przewodniczący przedkłada niniejszą uchwałę Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które zatwierdza ją w drodze uchwały,

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 13'191'799 (trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć), stanowiących 74,90 % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 13'191'799 (trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć


- "za" uchwałą oddano 11'541'799 (jedenaście milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, przy 1'650'000 (milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosach "przeciw" i braku wstrzymujących się od głosowania, nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.


Uchwała podjęta w tym punkcie porządku obrad jest również zawarta w akcie notarialnym załączonym do niniejszego protokołu.Podstawa prawna: §4 ust.2 pkt 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Tuora - Przewodniczący Rady Dyrektorów

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »