Reklama

ULMA (ULM): ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk - raport 1/2021

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W spółce nie obowiązuje ścisły podział zadań pomiędzy członków Zarządu. Zarząd działa kolegialnie zgodnie ze Statutem Spółki i Regulaminem Zarządu.

I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada jest stosowana jedynie w części dotyczącej publikacji wyników finansowych oraz ich prognoz.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie planuje zapisu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub video i umieszczania przebiegu obrad na swojej stronie internetowej ze względu na dość jednolity oraz skoncentrowany akcjonariat spółki. Spółka nie wyklucza jednak wprowadzenia tej zasady w przyszłości.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W spółce nie obowiązuje ścisły podział zadań pomiędzy Członków Zarządu. Zarząd działa kolegialnie zgodnie ze Statutem i Regulaminem Zarządu.

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Aktualnie obowiązujące w spółce dokumenty korporacyjne, w tym w szczególności Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu nie przewidują konieczności uzyskiwania przez Członków Zarządu spółki zgody na zasiadanie w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej. Spółka jednakże wymaga od Członków Zarządu aby respektowane były zasady zakazu konkurencji oraz konfliktu interesów oraz, aby obowiązki wynikające w zasiadania we władzach innych podmiotów nie pozostawały w konflikcie z rzetelnym wykonywaniem obowiązków wynikających z zasiadania we władzach spółki.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W spółce nie wyodrębniono funkcji audytu wewnętrznego. Osobą odpowiedzialną za proces identyfikacji ryzyka biznesowego w spółce jest Dyrektor Finansowy w randze Członka Zarządu. Niemniej jednak Zarząd kolegialnie odpowiada za zarządzanie ryzykiem biznesowym w spółce. Niezależnie od tego w spółce zostało powołane stanowisko Dyrektora Usług Centralnych, którego zadaniem jest m. in. nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem przez pracowników spółki procedur wewnętrznych stanowiących system wewnętrznej kontroli przedsiębiorstwa. Dyrektor Usług Centralnych dokonuje oceny niniejszego systemu kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa poprzez coroczne analizy i sprawozdania.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W spółce nie wyodrębniono formalnej i niezależnej funkcji audytu wewnętrznego podległej bezpośrednio Prezesowi lub innemu Członkowi Zarządu.

III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W spółce nie wyodrębniono formalnej i niezależnej funkcji audytu wewnętrznego podległej bezpośrednio Prezesowi lub innemu Członkowi Zarządu.


Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
W spółce nie obowiązuje system motywacyjny powiązany z opcjami lub akcjami spółki.
Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Sterczyński - Członek Zarządu
Krzysztof Orzełowski - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »