Reklama

MOLMEDICA (MLD): Ustalenie i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zarząd Spółki Mostostal Wrocław S.A. (dalej "Spółka" , "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu informuje, że zgodnie z uchwałą nr 17 § 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mostostal Wrocław S.A. z dnia 30.06.2012 r., Rada Nadzorcza Spółki ustala i przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki zgodnie z jego treścią z załączniku do niniejszego raportu.

Reklama

Statut Spółki zmieniono w następujący sposób:

1. Zmieniono art. 9.1

Było:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.343.863,84 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt cztery grosze) i dzieli się na:

 1.276.830 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści) akcje zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) o numerach od 0000001 do 1276830,---------------------------------------------------------------------------------

 198.670 (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) każda o numerach od 000001 do 198670, oraz-----------------------------------------------------------------

 2.166.400 (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) każda o numerach od 0000001 do 2166400,--------------------------------------------------------------------

 6.031.000 (słownie: sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) każda o numerach od 0000001 do 6031000. Akcje serii D od numeru 0000001 do numeru 0456000 zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda - spółki CSY S.A. z siedzibą w Iławie i 700.400 (siedemset tysięcy czterysta) akcji o wartości 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda - spółki RSY S.A. z siedzibą w Iławie przez IZNS Iława S.A. z siedzibą w Iławie. Akcje serii D od numeru 0456001 do numeru 0603100 zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci - 500.140 (pięćset tysięcy sto czterdzieści) akcji o wartości 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda - CSY S.A. z siedzibą w Iławie wnoszonymi przez Ireneusza Kwiatkowskiego,-----------------------------------------------------------------------------

 14.705.883 (słownie: czternaście milionów siedemset pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) każda o numerach od 00000001 do 13235300,------------------------------------------------------------------------------

 34.161.993 (słownie: trzydzieści cztery miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) każda o numerach od 00000001 do 34161993. Akcje serii F pokryte zostały wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa VZ Inwestycje wniesionej przez Violettę Zalewską,-----------------------------------------------

 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) każda o numerach od 0000001 do 1000000,-------------------------------------------------------------

 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) każda o numerach od 00000001 do 15000000.----------------------------------

Jest:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.343.863,84 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt cztery grosze) i dzieli się na:--

 1.276.830 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) o numerach od 0000001 do 1276830,---------------------------------------------------------------------------------

 198.670 (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) każda o numerach od 000001 do 198670, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2.166.400 (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) każda o numerach od 0000001 do 2166400,-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 6.031.000 (słownie: sześć milionów trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) każda o numerach od 0000001 do 6031000. Akcje serii D od numeru 0000001 do numeru 4560000 zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda - spółki CSY S.A. z siedzibą w Iławie i 700.400 (siedemset tysięcy czterysta) akcji o wartości 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda - spółki RSY S.A. z siedzibą w Iławie przez IZNS Iława S.A. z siedzibą w Iławie. Akcje serii D od numeru 4560001 do numeru 6031000 zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci - 500.140 (pięćset tysięcy sto czterdzieści) akcji o wartości 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda - CSY S.A. z siedzibą w Iławie wnoszonymi przez Ireneusza Kwiatkowskiego,-----------------------------------------------------------------------------

 14.705.883 (słownie: czternaście milionów siedemset pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) każda o numerach od 00000001 do 14705883,------------------------------------------

 34.161.993 (słownie: trzydzieści cztery miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) każda o numerach od 00000001 do 34161993. Akcje serii F pokryte zostały wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa VZ Inwestycje wniesionej przez Violettę Zalewską,------------------------------------------

 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) każda o numerach od 0000001 do 1000000,---------------------------------------------------------------

 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) każda o numerach od 00000001 do 15000000.----------------------------------

2. Skreślono w całości art. 9a o następującej treści:

1.Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 5.100.000 zł (pięć milionów sto tysięcy złotych).-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda, w liczbie nie większej niż 15.000.000 (piętnaście milionów).--------------------------------------------------------------------------------------

3.Akcje serii H mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Mostostal Wrocław S.A. z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.-----------------------------------------------


Podstawa prawna:

§ 4 ust.2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Kazimierz Frątczak - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: tekst

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »