Reklama

BLKCHNLAB (BTC): Uzupełnienie informacji dotyczącej zakończenia subskrypcji akcji serii H

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 26/2019 z dnia 29 października 2019 r. Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w związku z faktem, że objęcie 646.875 akcji serii H zostało pokryte w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności wynikających z zawarcia przez Emitenta umowy nabycia udziałów w spółce Game Oliver SIA, przekazuje w załączeniu wycenę 100 proc. udziałów w Game Oliver SIA oraz komentarz Zarządu.

Reklama


Postawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Adrian Smarzewski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama