Reklama

FORBUILD (BTX): Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na stanowiska Członków Rady Nadzorczej FORBUILD S.A. - raport 16/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 15/2020 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej FORBUILD S.A., Zarząd FORBUILD S.A. ("Spółka") przekazuje poniżej uzupełnienie informacji nt. nowych członków Rady Nadzorczej Spółki, których kadencja upływa 2025 r.


Pani Renata Kabas-Komorniczak

Renata Kabas-Komorniczak Członek Rady Nadzorczej. W składzie Rady Nadzorczej Emitenta od 15 lipca 2020 r. Pani Renata Kabas-Komorniczak nie jest pełnomocnikiem Emitenta i nie zawiera w jego imieniu żadnych umów. Pani Renata Kabas-Komorniczak nie jest zatrudniona przez Emitenta. Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panią Renatą Kabas – Komorniczak a członkami Zarządu i pozostałymi członkami Rady Nadzorczej. Miejscem pracy Pani Renaty Kabas–Komorniczak od roku 2004 jest Rödl & Partner, Sienna 73, 00-833 Warszawa.

Reklama

Pani Renata Kabas-Komorniczak posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for European and English Law Studies (University of Cambridge) i American School of Law (University of Florida). Ukończyła studia doktoranckie na kierunku ekonomia. Wykłada w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od roku 2001 posiada tytuł doradcy podatkowego i jest członkiem Izby Doradców Podatkowych.

Przebieg kariery Pani Renaty Kabas-Komorniczak: Pani Renata Kabas-Komorniczak swoje doświadczenie zawodowe gromadziła w międzynarodowych firmach doradczych zajmujących się doradztwem prawnym, podatkowym oraz świadczących usługi Business Proces Outsourcing. Od roku 2004 związana jest z Rödl & Partner - międzynarodową firmą doradczą działającą obecnie w 49 krajach, posiadającą 109 własnych oddziałów na całym świecie i zatrudniającą ponad 5120 pracowników. Oprócz własnych oddziałów Rödl & Partner działa ponadto w 23 krajach w ramach German Professional Services Alliance (GPSA), której jest inicjatorem i założycielem. Początkowo jako kierownik działu Business Proces Outsourcing w Warszawie, następnie jako kierownik oddziałów Rödl & Partner w Warszawie i Gdańsku. W 2014 roku dołączyła do grona Partnerów. Od 2019 odpowiedzialna również za doradztwo prawne i podatkowe w Rödl & Partner w Polsce. Z początkiem 2020 roku została Partnerem Zarządzającym w Rödl & Partner, odpowiadającym m.in. za obszar Business Proces Outsourcing w Rödl & Partner na całym świecie oraz za sześć polskich oddziałów Rödl & Partner mieszczących się w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Gliwicach oraz Wrocławiu. Kieruje ponadto dwoma niemieckimi oddziałami Rödl & Partner z siedzibą w Plauen oraz Selb. Pani Renata Kabas-Komorniczak jest autorką wielu książek oraz publikacji obejmujących m.in. tematykę prawa podatkowego. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem managerskim oraz jako Interim Finance Manager w spółkach prawa handlowego.

W ciągu ostatnich 5 lat Pani Renata Kabas-Komorniczak sprawowała następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach handlowych:

2015 – 2017 GLL LATAM CHILE Sp. z o.o. (od 2017 PTV CEE Sp. z o.o.) (członek zarządu / likwidator)

W 2017 roku Pani Renata Kabas-Komorniczak pełniła funkcję likwidatora spółki GLL LATAM CHILE Sp. z o.o. (od 2017 PTV CEE Sp. z o.o.). Likwidacja Spółki została otwarta na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie rozwiązania spółki. Likwidacja została uchylona uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie uchylenia likwidacji spółki i dalszego jej istnienia z dnia 17 sierpnia 2017 roku.

2015 – 2020 LAURELL INVESTMENSTS Sp. z o.o. (od 2020 roku Greenmarck Polska 2 Sp. z o.o. w likwidacji ) (członek zarządu)

Od 2015 – 2020 Pani Renata Kabas-Komorniczak pełniła funkcję członka zarządu LAURELL INVESTMENSTS Sp. z o.o. (od 2020 roku Greenmarck Polska 2 Sp. z o.o. w likwidacji). Likwidacja Spółki została otwarta na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 5 lutego 2017 roku.

W 2016 Trotec Sp. z o.o. (członek zarządu)

od 2018 r. - nadal ROEDL CONSULTING Sp. z o.o. (członek zarządu)

W 2018 NTG LOGISTICS Sp. z o.o. (członek zarządu)

Od 2019 r. - nadal WAW CED Sp. z o.o. (członek zarządu)

Od 2019 - nadal HE 7R KOKOTÓW 5 Sp. z o.o. (członek zarządu)

Od 2019- nadal HE 7R KOKOTÓW 4 Sp. z o.o. (członek zarządu)

Od 2019 - nadal HE 7R POMORSKIE 1 Sp. z o.o. (członek zarządu)

Od 2019 - nadal HE MARKI 1 Sp. z o.o. (członek zarządu)

Od 2020 - nadal HE 7R KRAKÓW KOKOTÓW 2 Sp. z o.o. (członek zarządu)

Od 2020 - nadal GLL HANA PRIVATE REAL ESTATE POZNAŃ Sp. z o.o. (członek zarządu)

Od 2020 - nadal GLL HANA PRIVATE REAL ESTATE WROCŁAW Sp. z o.o. (członek zarządu)

Od 2020 - nadal HE 7R KOKOTÓW 6 Sp. z o.o. (członek zarządu)

Od 2020 - nadal HE 7R KOKOTÓW 7 Sp. z o.o. (członek zarządu)

Od 2020 - nadal Roedl Outsourcing Sp. z o.o. (członek zarządu)

Od 2020 - nadal Roedl Audit Sp. z o.o. (członek zarządu)

W 2020 AQ TECHNOLOGIES Sp. z o.o. (członek zarządu)

Pani Renata Kabas-Komorniczak w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w nie otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Pani Renata Kabas-Komorniczak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pani Renata Kabas-Komorniczak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Pan Stanisław Juliusz Pargieła

W składzie Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 30 listopada 2009 roku. Uchwalą Nr 2/1/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r.. Pan Stanisław Pargieła nie jest zatrudniony przez Emitenta oraz nie jest pełnomocnikiem Emitenta i nie zawiera w jego imieniu żadnych umów. Pan Stanisław Pargiela jest bratem innego Członka Rady Nadzorczej – Pana Andrzeja Piotra Pargiely. Poza w/w powiązaniem, pomiędzy Panem Stanisławem Pargiełą a członkami Zarządu oraz innymi Członkami Rady Nadzorczej nie istnieją powiązania rodzinne.

Przebieg kariery zawodowej Pana Stanisława Pargieła:

1980 – 1990 ZAMTAL (pracownik Wydziału Narzędziowego),

1991 – 1993 Aldorf Niemcy (mistrz zmianowy, technolog),

1994 – 2014 Pamexpol Sp. J. (wspólnik),

1999 – 2013 Stalmax A&S Pargiela, A, Mączyński, L. Pasturczak Spółka jawna (wspólnik),

09.1999 – 2015 nadal BETOMAX Polska Sp. z o.o./BETOMAX Polska S.A./FORBUILD S.A. (Dyrektor Naczelny, następnie Pełnomocnik ds. kontaktów zagranicznych następnie Doradca ds. kontaktów zagranicznych w Dziale Handlowym),

2002 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A (członek Rady Nadzorczej),

2009 – nadal FORBUILD S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2014 – nadal Pamexpol Sp. z o.o. (członek Rady Nadzorczej),

2020 – nadal „Stalpa” Stanisław Pargieła (właściciel – działalność gospodarcza).

Pan Stanisław Pargiela nie prowadzi działalności wykonywanej poza Spółką, która to działalność ma istotne znaczenie dla Spółki.

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Stanisław Pargiela sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych:

2002 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2009 – nadal FORBUILD S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2014 – nadal Pamexpol Sp. z o.o. (członek Rady Nadzorczej).

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Stanisław Pargiela był/jest wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz lub udziałowiec) w następujących spółkach kapitałowych lub osobowych:

2002 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2009 – nadal FORBUILD S.A. (członek Rady Nadzorczej).

Oprócz wskazanych wyżej, Pan Stanisław Pargieła nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Pan Stanisław Pargieła w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Żaden z podmiotów, w których Pan Stanisław Pargieła pełnił funkcje członka organów zarządzających lub nadzorczych nie został postawiony w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Pan Stanisław Pargieła nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Stanisław Pargieła nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Pan Lech Jan Pasturczak

W składzie Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 30 listopada 2009 roku. Uchwałą Nr 1/1/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. Pan Lech Pasturczak nie jest zatrudniony przez Emitenta oraz nie jest pełnomocnikiem Emitenta i nie zawiera w jego imieniu żadnych umów. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Lechem Pasturczakiem a członkami Zarządu i pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

Pan Lech Pasturczak posiada wykształcenie wyższe techniczne – ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Przebieg kariery zawodowej Pana Lecha Pasturczaka:

1980 – 1982 Zakłady Metalurgiczne „Polmo”, Końskie (technolog),

1982 – 1984 „Kowent”, Końskie (technolog),

1984 – 1991 Exbud, Kielce (Specjalista ds. eksportu, kierownik kontraktów w RFN),

1988 – 1989 Corpol, Kielce (dyrektor ds. technicznych),

1992 – 1995 Pasko Sp. z o.o., Końskie (dyrektor),

1995 – 2011 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stalkop s.c. Końskie (wspólnik),

1999 – 2013 Stalmax A&S Pargiela, A. Mączyński, L.Pasturczak Spółka jawna, Końskie (wspólnik), 09.1999 – nadal BETOMAX Polska Sp. z o.o./BETOMAX Polska S.A./FORBUILD S.A. (Dyrektor ds. handlowych, następnie Pełnomocnik ds. współpracy międzybranżowej, następnie Doradca ds. współpracy międzybranżowej w Dziale Produkcji i w Dziale Technicznym),

2002 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2009 – nadal Forbuild S.A. (członek Rady Nadzorczej).

Pan Lech Pasturczak nie prowadzi działalności wykonywanej poza Spółką, która to działalność ma istotne znaczenie dla Spółki.

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Lech Pasturczak sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych:

2002 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2009 – nadal FORBUILD S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2014 – nadal Hotel Bachledówka S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2019 – nadal Development PAKO Sp. z o.o. (wspólnik).

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Lech Pasturczak był/jest wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz lub udziałowiec) w następujących spółkach kapitałowych lub osobowych:

2002 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2009 – nadal FORBUILD S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2014 – nadal Hotel Bachledówka S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2019 – nadal Development PAKO Sp. z o.o. (wspólnik).

Oprócz wskazanych wyżej, Pan Lech Pasturczak nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Pan Lech Pasturczak w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Żaden z podmiotów, w których Pan Lech Pasturczak pełnił funkcje członka organów zarządzających lub nadzorczych nie został postawiony w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Pan Lech Pasturczak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Lech Pasturczak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Pan Artur Mączyński

W składzie Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 30 listopada 2009 roku. Uchwalą Nr 1/1/2011 Rady Nadzorczej z dnia 7 września 2011 r. Pan Artur Mączyński nie jest zatrudniony przez Emitenta oraz nie jest pełnomocnikiem Emitenta i nie zawiera w jego imieniu żadnych umów. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Arturem Mączyńskim a członkami Zarządu. Występują powiązania rodzinne z jednym członkiem Rady Nadzorczej (małżonek siostry pana Stanisława Pargieły).

Pan Artur Mączyński posiada wykształcenie średnie techniczne.

Przebieg kariery zawodowej Pana Artura Mączyńskiego:

1998 – 2000 ZPUH Artur Mączyński (właściciel),

1994 – 2014 Pamexpol Sp.J. (wspólnik),

1999 – 2013 Stalmax A&S Pargiela, A. Mączyński, L. Pasturczak Spółka jawna (wspólnik),

09.1999 – 2015 BETOMAX Polska Sp. z o.o./BETOMAX Polska S.A./FORBUILD S.A. (Dyrektor Produkcji, następnie Pełnomocnik ds. handlowych następnie Doradca ds. handlowych w Dziale Handlowym),

2002 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2009 – nadal FORBUILD S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2014 – nadal Pamexpol Sp. z o.o. (członek Rady Nadzorczej),

2014 – nadal FW System S.C. wspólnik.

Pan Artur Mączyński nie prowadzi działalności wykonywanej poza Spółką, która to działalność ma istotne znaczenie dla Spółki.

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Artur Mączyński sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych:

2002 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2009 – nadal FORBUILD S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2014 – nadal Pamexpol Sp. z o.o. (członek Rady Nadzorczej).

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Artur Mączyński był/jest wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz lub udziałowiec) w następujących spółkach kapitałowych lub osobowych:

2002 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2009 – nadal FORBUILD S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2014 – nadal FW System S.C. wspólnik.

Oprócz wskazanych wyżej, Pan Artur Mączyński nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Pan Artur Mączyński w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Żaden z podmiotów, w których Pan Artur Mączyński pełnił funkcje członka organów zarządzających lub nadzorczych nie został postawiony w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Pan Artur Mączyński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Artur Mączyński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Pan Andrzej Piotr Pargieła

W składzie Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 30 listopada 2009 roku. Uchwalą Nr 2/1/2011 Rady Nadzorczej z dnia 7 września 2011 r.. Pan Andrzej Pargieła nie jest zatrudniony przez Emitenta oraz nie jest pełnomocnikiem Emitenta i nie zawiera w jego imieniu żadnych umów. Pan Andrzej Pargieła jest bratem innego Członka Rady Nadzorczej – Pana Stanisława Pargieły. Poza w/w powiązaniem, pomiędzy Panem Andrzejem Pargiełą a członkami Zarządu oraz innymi Członkami Rady Nadzorczej nie istnieją powiązania rodzinne.

Pan Andrzej Pargieła posiada wykształcenie średnie techniczne.

Przebieg kariery zawodowej Pana Andrzeja Pargieły:

1990 – 1998 Pandex (właściciel),

1994 – 2014 Pamexpol Sp. J. (wspólnik),

1999 – 2013 Stalmax A&S Pargiela, A. Mączyński, L. Pasturczak Spółka jawna (wspólnik),

09.1999 – 2015 BETOMAX Polska Sp. z o.o./BETOMAX Polska S.A./FORBUILD S.A. (Dyrektor Ekonomiczno – Finansowy, następnie Pełnomocnik ds. ekonomiczno – finansowych następnie Doradca ds. ekonomiczno-finansowych w Dziale Finansowym),

2002 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A (członek Rady Nadzorczej),

2009 – nadal FORBUILD S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2014 – nadal Pamexpol Sp. z o.o. (członek Rady Nadzorczej).

Pan Andrzej Pargieła nie prowadzi działalności wykonywanej poza Spółką, która to działalność ma istotne znaczenie dla Spółki.

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Andrzej Pargieła sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych:

2002 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2009 – nadal FORBUILD S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2014 – nadal Pamexpol Sp. z o.o. (członek Rady Nadzorczej).

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Andrzej Pargieła był/jest wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz lub udziałowiec) w następujących spółkach kapitałowych lub osobowych:

2002 – nadal Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. (członek Rady Nadzorczej),

2009 – nadal FORBUILD S.A. (członek Rady Nadzorczej).

Oprócz wskazanych wyżej, Pan Andrzej Pargieła nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Pan Andrzej Pargieła w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Żaden z podmiotów, w których Pan Andrzej Pargieła pełnił funkcje członka organów zarządzających lub nadzorczych nie został postawiony w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Pan Andrzej Pargieła nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Andrzej Pargieła nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Pan Tadeusz Kosierkiewicz

Miejscem pracy Pana Konrada Kosierkiewicza jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Konradem Kosierkiewiczem a członkami Zarządu i pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

Pan Konrad Kosierkiewicz ma wykształcenie wyższe. Posiada doktorat Uniwersytetu Jagiellońskiego z ekonomii w zakresie nauk o finansach i zarządzaniu. Autor kilkudziesięciu publikacji z ww. zakresu.

Przebieg kariery zawodowej Pana Konrada Kosierkiewicza:

1997 – 2007 – ekspert z zakresu rynku kapitałowego w domach maklerskich i spółkach GPW,

2004- nadal Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie (adiunkt),

2007 – 2012 – członek rad nadzorczych spółek z GPW, w tym: ZUK Stąporków SA, Eskimos SA, Orion Investment SA, IIF SA, GD Inwest SA ,

2011 - nadal członek rady nadzorczej Betomax Polska SA (obecnie Forbuild SA),

Pan Konrad Kosierkiewicz nie prowadzi działalności wykonywanej poza Spółką, która to działalność ma istotne znaczenie dla Spółki.

W ciągu ostatnich 3 lat Pan Konrad Kosierkiewicz sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych:

- Bachledówka SA – członek RN, akcjonariusz,

- L13 sp. z o.o. – udziałowiec,

- IGMST sp. z o.o. – udziałowiec, członek zarządu,

- Projekt Karmelicka sp. z o.o., sp. z o.o. sp.k. – wspólnik, członek zarządu.

Konrad Kosierkiewicz w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz w nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Żaden z podmiotów, w których Pan Konrad Kosierkiewicz pełnił funkcje członka organów zarządzających lub nadzorczych nie został postawiony w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Konrad Kosierkiewicz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Konrad Kosierkiewicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Osoby reprezentujące spółkę:
Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu
Błażej Wiśniewski - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »