Reklama

ERNE (ERN): Uzupełnienie raportu 70/2012 - tekst jednolity ogłoszenia o poborze akcji serii K - raport 71

W nawiązaniu do raportu 70/2012, Zarząd Emitenta przekazuje poniżej tekst jednolity ogłoszenia o poborze akcji serii K:

===

Działając w oparciu o przepis art. 434 §1-2 w zw. z art. 436 §1 k.s.h. Zarząd VENO S.A., z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000290248 (dalej "Spółka"), niniejszym składa ofertę objęcia nie więcej niż 5.140.706 akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt pięć groszy) każda, na zasadach subskrypcji zamkniętej.

Reklama

Zarząd VENO S.A. informuje, iż:

1) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K, następuje w oparciu o uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 listopada 2012 roku;

2) zgodnie z uchwałą, o której mowa w pkt 1, kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie większą niż 7.968.094,30 PLN;

3) prawu poboru podlega nie więcej niż 5.140.706 akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt pięć groszy) każda;

4) cena emisyjna akcji serii K wynosi 1,55 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję;

5) każda 1 (jedna) dotychczasowa akcja Spółki uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii K;

6) dzień prawa poboru wyznaczony został na dzień 23 listopada 2012 roku;

7) zapisy oraz wpłaty na akcje serii K będą przyjmowane od dnia 28 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zarejestrowane będą prawa poboru lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy, jeżeli prawa poboru zarejestrowane będą na rachunkach prowadzonych przez depozytariuszy; wpłaty na akcje serii K powinny być pokrywane wyłącznie gotówką w wysokości 1,55 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt pięć groszy) za każdą poszczególną akcję, wraz ze złożeniem zapisu;

8) formularz zapisu na akcje zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki www.VENO-SA.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie oraz przekazany do wiadomości publicznej w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez emitentów rynku NewConnect;

9) skutkiem niezłożenia zapisu lub niedokonania wpłaty na akcje serii K w terminie wskazanym w pkt 7 powyżej będzie wygaśnięcie prawa poboru, z tym że dokonanie wpłaty na akcje tylko w części będzie podstawą przydziału akcji w liczbie, której odpowiada wniesiona wpłata;

10) osoba, która w wykonaniu przysługującego jej prawa poboru dokonała zapisu na akcje, przestaje być tym zapisem związana, jeżeli Spółka nie zgłosi do rejestru podwyższenia kapitału, o którym mowa w pkt 1, w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału, tj. do dnia 7 maja 2013 roku;

11) informacja o przydziale akcji serii K zostanie podana przez Spółkę do wiadomości publicznej nie później niż do dnia 10 stycznia 2013 roku.


Zgodnie z przepisem art. 436 §2 k.s.h. akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji serii K, mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.


===


Podstawa prawna:§4 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Arkadiusz Kuich - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »