Reklama

ARRINERA (ARX): Uzupełnienie raportu dot. przedłużenia terminu wykonywania prawa poboru do dnia 25 lutego 2013 roku - publikacja ogłoszenia o poborze akcji serii E - raport 4

W nawiązaniu do raportu EBI nr 03/2013 w sprawie przedłużenia terminu zapisów na akcje serii E do dnia 25 lutego 2013 roku Zarząd Emitenta przekazuje ogłoszenie o poborze akcji serii E uwzględniające zmianę terminu wykonywania prawa poboru akcji serii E oraz dnia przydziału akcji serii E.

Reklama


Zarząd AbeoNET S.A. informuje, iż:

1) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E, następuje w oparciu o uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2012 roku;

2) zgodnie z uchwałą, o której mowa w pkt 1, kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę 3.000.000 zł (trzech milionów złotych);

3) prawu poboru podlega 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda;

4) cena emisyjna akcji serii E wynosi 50 gr (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję;

5) każda 1 (jedna) dotychczasowa akcja Spółki uprawnia do objęcia 5 (pięciu) akcji serii E;

6) dzień prawa poboru wyznaczony został na dzień 21 listopada 2012 roku;

7) zapisy oraz wpłaty na akcje serii E będą przyjmowane od dnia 26 listopada 2012 roku do dnia 25 lutego 2013 roku w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zarejestrowane będą prawa poboru lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy, jeżeli prawa poboru zarejestrowane będą na rachunkach prowadzonych przez depozytariuszy; wpłaty na akcje serii E powinny być pokrywane wyłącznie gotówką w wysokości 50 gr (pięćdziesiąt groszy) za każdą poszczególną akcję, wraz ze złożeniem zapisu;

8) formularz zapisu na akcje zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki www.abeonet.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie oraz przekazany do wiadomości publicznej w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez emitentów rynku NewConnect;

9) skutkiem niezłożenia zapisu lub niedokonania wpłaty na akcje serii E w terminie wskazanym w pkt 7 powyżej będzie wygaśnięcie prawa poboru, z tym że dokonanie wpłaty na akcje tylko w części będzie podstawą przydziału akcji w liczbie, której odpowiada wniesiona wpłata;

10) osoba, która w wykonaniu przysługującego jej prawa poboru dokonała zapisu na akcje, przestaje być tym zapisem związana, jeżeli Spółka nie zgłosi do rejestru podwyższenia kapitału, o którym mowa w pkt 1, w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału, tj. do dnia 5 maja 2013 roku;

11) informacja o przydziale akcji serii E zostanie podana przez Spółkę do wiadomości publicznej nie później niż do dnia 6 marca 2013 roku.


Zgodnie z przepisem art. 436 §2 k.s.h. akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji serii E, mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.Podstawa prawna:§4 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Wojno - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »