Reklama

PROPERTYF (PLE): Wezwanie do przedstawienia dokumentów i informacji finansowych spółki zależnej Grupy Kapitałowej RANK PROGRESS S.A. - raport 47


LEASING-EXPERTS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, "Finansujący"), na podstawie § 13 ust. 13.3 pkt b) i d) Warunków Ogólnych Leasingu Finansowego stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy leasingu finansowego nieruchomości zawartej w dniu 6 października 2014 r., nr: 04-09-F-2014 („Umowa”) oraz na podstawie § 13 ust. 13.3 pkt b) i d) Warunków Ogólnych Leasingu Finansowego stanowiących Załącznik nr 3 do Umowy leasingu finansowego nieruchomości zawartej w dniu 7 października 2014 r., nr: 01-10-F-2014 („Umowa”)


Reklama

wezwał Progress II Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy („Korzystający”) do doręczenia Finansującemu terminie 30 dni:


1) zaświadczenia od właściwego dla siedziby Korzystającego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez Korzystającego z zobowiązaniami podatkowymi;


2) zaświadczenia od właściwego dla siedziby Korzystającego organu ubezpieczeń społecznych (ZUS) o niezaleganiu przez Korzystającego ze składkami za ubezpieczenia społeczne;


3) wszelkich informacji natury finansowej lub innej dotyczącej Umowy bądź działalności gospodarczej prowadzonej przez Korzystającego, które są istotne dla oceny sytuacji finansowej Korzystającego, a w szczególności:


a) sprawozdania finansowego Korzystającego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. (w tym bilans, rachunek zysków i strat, wszystkie dodatkowe informacje i noty wyjaśniające);


b) sprawozdania Zarządu Korzystającego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. obejmującego dane wskazane w art. 49 Ustawy o Rachunkowości;


c) informacji o wysokości wszystkich długów Korzystającego, a w szczególności wobec spółek z Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. (ze wskazaniem podstawy prawnej, terminu wymagalności oraz w rozbiciu na poszczególne podmioty), według stanu na dzień 1 września 2015 r.;


d) informacji o wysokości wszystkich wierzytelności przysługujących Korzystającemu, a w szczególności wierzytelności wobec spółek z Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. (ze wskazaniem ich podstawy prawnej, terminu wymagalności oraz w rozbiciu na poszczególne podmioty), według stanu na dzień 1 września 2015 r.;


e) prognoz finansowych Korzystającego na lata 2015 – 2019, a w szczególności prognoz przepływów pieniężnych, wraz z założeniami Zarządu Korzystającego do tych prognoz;


f) spisu rzeczowych aktywów trwałych Korzystającego według stanu na dzień 1 września 2015 r.;


g) informacji o wysokości środków pieniężnych Korzystającego według stanu na dzień 1 września 2015 r.;


h) informacji w zakresie postępowań sądowych, administracyjnych, podatkowych i kontrolnych toczących się z udziałem Korzystającego według stanu na dzień 1 września 2015 r. wraz z informacją o stronach postępowania, opisem przedmiotu postępowania oraz szacunkową oceną konsekwencji finansowych (poniesione koszty i potencjalne zobowiązania).


Żądanie wskazane w pkt 3) jest uzasadnione faktem poniesienia przez Grupę Kapitałową, do której należy Korzystający, a której podmiotem dominującym jest Rank Progress S.A. wysokiej straty wykazanej w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r., które zostało opublikowane przez Rank Progress S.A. w dniu 31 sierpnia 2015 r.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Pawłowski - Prezes Zarządu/ CEO

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »