Reklama

EMTASIA (EMA): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

Zarząd spółki Certus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze postanowienia § 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.), informuje, że w dniu 21 października 2014 r. otrzymał od Akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. spółki pod firmą International Business Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 6 Statutu Spółki, żądanie umieszczenia dodatkowych uchwał w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 12 listopada 2014 roku, na godzinę 11:00, w Kancelarii Notarialnej Joanna Szumańska, Monika Strus-Siodłowska Notariusze spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bagatela 11 lok. 4, 00-585 Warszawa, zwanego dalej: „Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”.

Reklama

Akcjonariusz zażądał umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

1) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B do obrotu oraz ich dematerializacja w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii B;

2) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C do obrotu oraz ich dematerializacja w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii C.

Do powyższego żądania Akcjonariusz załączył projekty uchwał w sprawach, których wprowadzenia do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zażądał.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnych z powyższym żądaniem Akcjonariusza.

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:


1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiana Statutu Spółki;

8. Zmiana Statutu Spółki;

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B do obrotu oraz ich dematerializacja w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii B;

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C do obrotu oraz ich dematerializacja w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii C;

11. Wolne głosy i wnioski;

12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z wprowadzeniem zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zmianie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nową treścią projektów uchwał, które będą przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz nową treścią formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które uwzględniają projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza przy żądaniu umieszczenia dodatkowych uchwał w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.


O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd poinformował w raporcie bieżącym nr 57/2014 z dnia 15 października 2014 r. W tym samym raporcie bieżącym Spółki Zarząd przedstawił uzasadnienie planowanych zmian Statutu Spółki oraz opis procedur związanych z uczestniczeniem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywaniem prawa głosu.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 w zw. z § 6 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Kozak - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »