Reklama

TLTENNIS (TLT): Wprowadzenie zmian do porządku obrad WZA

Zarząd ComPress SA informuje, iż 09.06.2014 roku otrzymał żądanie akcjonariusza, pana Piotra Pawlikowskiego, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. uchwały w sprawie zmiany statutu:

Reklama

„Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę do 300.000 zł poprzez emisję do 3.000.000 akcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.”


W związku z powyższym, Zarząd ComPress SA działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez rozszerzenie punktu 14 porządku obrad.


Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu:

- zmiany w powoływaniu rady nadzorczej.

- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Tekst projektu uchwały w załączeniu.


Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt.4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogdan Biniszewski - Prezes Zarządu
Piotr Pawlikowski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »