Reklama

ERNE (ERN): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza spółki

Zarząd VENO S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał żądanie akcjonariusza Go Fund 2 FIZAN z siedzibą w Warszawie, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2012 r. następującej sprawy:

Reklama

1/ Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii I do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym, oraz na dematerializację tych papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie.


W związku z powyższym, Zarząd VENO S.A. działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez dodanie do niego punktu w przedmiotowym zakresie (pkt. 10):


Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VENO S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego VENO S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VENO S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VENO S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

7/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VENO S.A.

8/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

10/ Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii I do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym, oraz na dematerializację tych papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie

11/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje projekt przedmiotowej uchwały.


Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt.4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:
Arkadiusz Kuich - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: VENO | ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »