UBOATLINE (UBT): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza - raport 15

Zarząd spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Gdyni ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 2 czerwca 2014 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, Pana Grzegorza Misiąga (dalej "Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 6 Statutu Spółki, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2014 r. następujących spraw:


1. podjęcie uchwały w sprawie zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji Spółki serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki,

Reklama

2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW;

3. podjęcie uchwały w sprawie zmian zasad rachunkowości Uboat-Line S.A. i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standarami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).


Akcjonariusz wskazał, iż uzasadnieniem dla proponowanych uchwały w zakresie zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji Spółki serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki jest przeniesienie notowań akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW. Ponadto podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW ma na celu rozpoczęcie stosowania Zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW? od dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii A, B i C. Należy wskazać również, iż podjęcie uchwały dotyczącej zmian zasad rachunkowości Uboat-Line S.A. i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standarami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) ma na celu spełnienie wymagań formalnych w związku z przeniesieniem notowań akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.


W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

1) otwarcie Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,

4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

5) przyjęcie porządku obrad,

6) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013,

7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013,

8) podjęcie uchwał w przedmiocie:

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013,

d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2013,

e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,

f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,

g. zmian w Statucie Spółki,

h. zmian w składzie Rady Nadzorczej,

i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

j. zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji Spółki serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki,

k. przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,

l. zmian zasad rachunkowości Uboat-Line S.A. i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standarami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

9) wolne wnioski,

10) zamknięcie Zgromadzenia.


W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść zawiadomienia o zamianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nowym porządkiem obrad i wyliczeniem nowych lub zmienionych punktów i uzasadnieniem wprowadzonych zmian, projekty uchwał oraz aktualny wzór pełnomocnictwa.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Misiąg - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf
GPW
Dowiedz się więcej na temat: UBOAT

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »