Reklama

01CYBATON (01C): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie Akcjonariusza - raport 20

Zarząd spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze postanowienia § 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.), informuje, że w dniu 9 czerwca 2015 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki posiadającego akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zwanego dalej „Akcjonariuszem”, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia dodatkowej uchwały w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2015 roku, na godzinę 08:00, w Kancelarii Notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria Notarialna Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, 00-891 Warszawa, zwanego dalej: „Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”.

Reklama

Akcjonariusz zażądał umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującej sprawy:

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.


Do powyższego żądania Akcjonariusz załączył projekt uchwały w sprawie, której wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zażądał.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnych z powyższym żądaniem Akcjonariusza.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:


1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.;

7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r. wraz z opinią biegłego rewidenta;

8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.;

9. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.;

10. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.;

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.;

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.;

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.;

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki;

16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki;

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki;

19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

20. Wolne głosy i wnioski;

21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z wprowadzeniem zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zmianie porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nową treścią projektów uchwał, które będą przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz nową treścią formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które uwzględniają projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza przy żądaniu umieszczenia dodatkowych uchwał w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.


O zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd poinformował w raporcie bieżącym EBI nr 106/2015 oraz ESPI nr 45/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. W tym samym raporcie bieżącym Spółki Zarząd przedstawił uzasadnienie planowanych zmian Statutu Spółki oraz opis procedur związanych z uczestniczeniem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywaniem prawa głosu.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 w zw. z § 6 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.) „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Tomaszewski - Prezes Zarządu
Michał Janowski - Prokurent

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »