Reklama

LETUS (LET): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza - raport 12

Zarząd Letus Capital S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 09 czerwca 2016 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 12.00 określonych spraw wymienionych we wniosku akcjonariusza. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Żądanie zawiera projekty uchwał. W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Capital S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku ulega zmianie. Zmiana polega na dodaniu do dotychczasowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu 11, 12 oraz 13, a wcześniejszy punkt 11 otrzymuje numer 14. Nowy szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Letus Caputal S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku o godz. 12.00 przedstawia się następująco:

Reklama

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2015

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium:

a. Panu Adamowi Guz – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

b. Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

c. Panu Krzysztofowi Śmigielskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

d. Panu Tomaszowi Libner – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

e. Panu Piotrowi Nowak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

f. Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

g. Panu Piotrowi Jagodzińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

h. Panu Wojciechowi Tomikowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

i. Panu Markowi Jadachowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

j. Panu Bohdanowi Pierzak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

k. Pani Izabeli Przybylak– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

l. Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

m. Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

n. Panu Patrykowi Szubert – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby oraz zmiany Statutu Spółki

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki

14. Zamknięcie obrad.Treść otrzymanego żądania:

Warszawa, 07-06-2016


Generator OZE S.A.

Al. Solidarności 115 lok.2,

00-140 Warszawa

KRS: 0000388613, NIP: 7010303786


LETUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

Adres :

40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30/6

Adres korespondencyjny:

Al. Jerozolimskie 85/21 02-001 WarszawaŻądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku.


Na podstawie art. 401 § 1 ksh, działając w imieniu Generator OZE S.A., żądam umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku:


jako punkt 11

„Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”


jako punkt 12

„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby oraz zmiany Statutu Spółki”


jako punkt 13

„Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki”Dotychczasowy punkt 11 „Zamknięcie obrad” otrzyma numer 14.Projekty uchwał:


Uchwała nr ……………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki


§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 30 czerwca 2016 r. odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią …………………………………….


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Uchwała nr ……………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej Spółki


§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 30 czerwca 2016 r. powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią ………………………………………..


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Uchwała nr ……………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

zmiany siedziby oraz zmian Statutu Spółki.


§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”) postanawia zmienić siedzibę Spółki na miasto Warszawa.


§ 2.

W związku ze zmianą firmy Spółki Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w taki sposób, że:


§3 otrzyma brzmienie: „Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa”§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku ze zmianą firmy Spółki.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała nr ……………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Letus Capital S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:

zmian Statutu Spółki.


§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”) postanawia zmienić Statut Spółki w taki sposób, że:


1. Zostanie wykreślony §1

2. Zostanie wykreślony §7a

3. Zostanie wykreślony §8§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku ze zmianą firmy Spółki.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W załączeniu:


Ogłoszenie

Projekty uchwał

Proponowane zmiany Statutu

formularz pełnomocnictwa


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Przewłocki - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »