Reklama

REMORSOL (RSP): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza - raport 15

Zarząd AGROTOUR S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 09 czerwca 2016 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego prawie jedną drugą kapitału zakładowego Spółki wniosek z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROTOUR S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 12.00 określonych spraw wymienionych we wniosku akcjonariusza. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Żądanie zawiera projekty uchwał. W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROTOUR S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku ulega zmianie. Zmiana polega na dodaniu do dotychczasowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktów 22 do 31, a wcześniejszy punkt 22 otrzymują numery 32. Nowy szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGROTOUR S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku o godz. 12.00 przedstawia się następująco:

Reklama


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 12.01.2015.

10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 12.01.2015 do 31.12.2015.

11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednik roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku.

12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 29.06.2015.

13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 29.06.2015.

14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

16. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2015 do 31.12.2015 roku.

18. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2015 do 31.12.2015 roku.

19. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 rok.

20. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki.

21. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki.

22. Podjęcie Uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki.

23. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

24. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołanie członka Rady Nadzorczej.

25. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

26. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołanie członka Rady Nadzorczej.

27. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

28. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

29. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

30. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

31. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.

32. Podjęcie Uchwały w sprawie Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwał nr 18, 19 i 20 (podjętych w dniu dzisiejszym).

33. Wolne wnioski i dyskusja.

34. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 4) oraz § 6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Gabrys - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »