Reklama

REMORSOL (RSP): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza - raport 12

Zarząd REMOR SOLAR POLSKA S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 07 czerwca 2018 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniosek z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REMOR SOLAR POLSKA S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku na godzinę 12.00 określonych spraw wymienionych we wniosku akcjonariusza. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Żądanie zawiera projekty uchwał. W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REMOR SOLAR POLSKA S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku ulega zmianie. Zmiana polega na dodaniu do dotychczasowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktów 17 do 19, a wcześniejszy punkt 15 otrzymują numery 18. Nowy szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REMOR SOLAR POLSKA S.A., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku o godz. 12.00 przedstawia się następująco:

Reklama

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2017.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2017.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2017.

10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

12. Podjęcie Uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.

13. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.

14. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej statut Spółki &30 punkt 1i oraz dotyczycący przywrócenia kompetencji emisji obligacji Zarządowi zgodnie z delegacją kodeksu spółek handlowych.

16. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki & 9.

17. Podjęcie Uchwały w sprawie Upoważnia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

18. Wolne wnioski i dyskusja.

19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 9 i § 30 punkt 1i otrzymuje następujące brzmienie:

㤠9


1.Zarząd jest upoważniony przez okres do dnia 31 grudnia 2019 r. (31.12.2019

r.) do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 3.037.500 zł (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 3.037.500 akcji przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach wskazanych powyżej (Kapitał Docelowy).

2.Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

3.Uchwały Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

4.Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wyłączyć prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części.

5.Podwyższenie kapitału w ramach Kapitału Docelowego, może również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ust. 1.

6.Zarząd jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału w ramach Kapitału Docelowego, o ile niniejszy Statut lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.”


§ 30

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

i) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa; ”


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 4) oraz § 6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Gabryś - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »