Reklama

IDH (IDH): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza - raport 9

Zarząd IDH S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od akcjonariusza IDH S.A., reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) zwołanego na dzień 9 lipca 2018 roku. Wniosek wpłynął w dnia 16 czerwca 2018 r. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Reklama


W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 lipca 2018 r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 8/2018 i raporcie bieżącym ESPI nr 2/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku, ulega zmianie.


Zmiana polega na wprowadzeniu wnioskowanych przez akcjonariusza spraw w porządku obrad do rozszerzenia uchwały dotyczącej zmiany statutu spółki w zakresie zmiany nazwy spółki z IDH S.A. na IDH DEVELOPMENT S.A..


Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A. jest następujący:


1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K.

7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki.

8. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B1.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały o dematerializacji akcji serii B1.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Łukasza Bartczak

19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Rafała Abratańskiego

20. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Adama Gbiorczyka

21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Dariusza Dukaczewskiego

22. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Konrada Paduch

23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________,

24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________,

25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________,

26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________,

27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________.

28. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.

29. Wolne wnioski.

30. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.


Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje:

- uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

- projekty uchwał uzupełniony o projekt uchwały z porządku obrad nr 28;

- formularz - instrukcja dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.


Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 lipca 2018 roku pozostają bez zmian.


Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Mikulski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »