Reklama

IDH (IDH): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

Zarząd IDH S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała od akcjonariusza IDH S.A., reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) zwołanego na dzień 9 lipca 2018 roku. Wniosek wpłynął w dnia 16 czerwca 2018 r. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Reklama


W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 lipca 2018 r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym EBI nr 8/2018 i raporcie bieżącym ESPI nr 2/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku, ulega zmianie.


Zmiana polega na wprowadzeniu wnioskowanych przez akcjonariusza spraw w porządku obrad do rozszerzenia uchwały dotyczącej zmiany statutu spółki w zakresie zmiany nazwy spółki z IDH S.A. na IDH DEVELOPMENT S.A..


Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDH S.A. jest następujący:


1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K.

7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki.

8. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B1.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały o dematerializacji akcji serii B1.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Łukasza Bartczak

19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Rafała Abratańskiego

20. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Adama Gbiorczyka

21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Dariusza Dukaczewskiego

22. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Konrada Paduch

23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________,

24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________,

25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________,

26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________,

27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie __________.

28. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.

29. Wolne wnioski.

30. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.


Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje:

- uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

- projekty uchwał uzupełniony o projekt uchwały z porządku obrad nr 28;

- formularz - instrukcja dot. wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.


Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 lipca 2018 roku pozostają bez zmian.


Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Mikulski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »