Reklama

HEMP (HMP): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

Zarząd EBC Solicitors S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2017 roku otrzymał od akcjonariusza reprezentującego więcej niż 1/20 kapitału zakładowego Emitenta („Akcjonariusz”), działającego na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku punktu przewidującego podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, związanej z prowadzeniem działalności autoryzowanego doradcy rynku NewConnect oraz Catalyst.

Reklama


W uzasadnieniu żądania Akcjonariusz wskazał, że zbycie opisanej powyżej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta jest konieczne z uwagi na przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.), które wymagają od Emitenta, który zamierza prowadzić działalność alternatywnej spółki inwestycyjnej, aby wyłącznym przedmiotem jego działalności było zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną (art. 8a ust. 3).


W związku z powyższym, Zarząd uzupełnia niniejszym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uzupełniony na żądanie Akcjonariusza porządek obrad jest następujący:


1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016,

4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,

5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,

6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,

7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EBC Solicitors S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,

8/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016,

9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016,

10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku,

11/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

12/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

13/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, związanej z prowadzeniem działalności autoryzowanego doradcy rynku NewConnect oraz Catalyst,

14/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


W załączeniu (1) pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad uzupełnionym zgodnie z żądaniem Akcjonariusza oraz (2) stosownie uzupełniony wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.


Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Osiński - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »