Reklama

LUG (LUG): Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

Zarząd LUG S.A. ( Spółka) z siedzibą w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 16 czerwca 2014 roku otrzymał od Pani Iwony Wtorkowskiej, akcjonariusza Spółki posiadającego 15,56% kapitału zakładowego LUG S.A., wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku punktów o brzmieniu: "Zmiany w Statucie LUG S.A." oraz „Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej”. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 KSH.

Reklama


Uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad wskazane przez akcjonariusza:

„Jako akcjonariusz większościowy, dysponujący 15,56% akcji spółki LUG S.A., jestem uprawniona do żądania rozszerzenia porządku obrad oraz wnoszenia o dokonanie zmian w tym zakresie, w związku

z czym przedstawiam w załączeniu stosowne projekty uchwał.


Zwiększenie składu Rady Nadzorczej jest odpowiedzią na projekty uchwał zgłoszone przez Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty. W skład dotychczasowej Rady Nadzorczej wchodzą osoby doskonale znające działalność Spółki i rozumiejące jej branżę. Powiększenie składu Rady Nadzorczej do 6 osób będzie stanowić rozszerzenie i uzupełnienie kompetencji Rady Nadzorczej, bez konieczności odwoływania ekspertów już w niej zasiadających. Zaproponowane zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej pozytywnie wpłyną na sprawność funkcjonowania Rady Nadzorczej. W związku z rozszerzeniem ilości Członków Rady Nadzorczej LUG S.A. zachodzi konieczność uregulowania kwestii związanych z podejmowaniem uchwał i powoływaniem członków rady nadzorczej.


W mojej ocenie wszystkie zaproponowane zmiany pozytywnie wpłyną na działanie LUG S.A. i zabezpieczą interesy wszystkich akcjonariuszy Spółki.”


W związku z powyższym, Pani Iwona Wtorkowska przedstawiła projekty uchwał, które Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.


Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będzie następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Wybór przewodniczącego

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2013 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2013 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2013 r.

6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2013 r.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:

a. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2013 rok;

b. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A.

i sprawozdania finansowego za 2013 rok;

c. sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2013 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2013 r.;

b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2013 r.;

c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A.

w 2013 r.;

d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2013 r.;

e. podziału zysku netto za 2013 r.;

f. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.;

g. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2013 r.;

h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w 2013 r.;

i. zmiany w Statucie LUG S.A.;

j. zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej;

k. odwołania członka Rady Nadzorczej;

l. powołania członka Rady Nadzorczej;

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie Zgromadzenia


Zarząd niniejszym informuje, że na stronie Spółki www.lug.com.pl znajduje się uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i formularz pełnomocnictwa wraz z uzupełnioną instrukcją do głosowania.


Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku pozostają bez zmian.

W załączeniu treść wniosku.


Podstawa prawna:

§4 ust.2 pkt. 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemy Obrotu :Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »