Reklama

TAXNET (TXN): Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy

Zarząd TAX-NET S.A.(dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 6 i 7 czerwca 2015 roku otrzymał od akcjonariuszy Spółki reprezentujących każdy ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki trzy wnioski o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku. Wnioski te spełniały wymogi określone w art. 401 § 1 KSH.

Reklama


Poniżej treść wniosków:


1) „W związku ze zwołaniem na dzień 29 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAX-NET S.A., zwracam się na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych z wnioskiem o dodanie dodatkowych punktów do porządku obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w postaci podjęcia uchwały o zwiększeniu liczby członków Rady Nadzorczej.


W załączeniu projekty uchwał:


Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TAX-NET S.A.

z dnia 29.06.2015

zwiększeniu liczby członków Rady Nadzorczej.


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 18 ust. 1 i ust. 2 statutu Spółki, decyduje o zwiększeniu liczby członków Rady Nadzorczej do 7 osób.


§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.Za - …………. głosy/ów

Przeciw - …………. głosy/ów

Wstrzymał się - ………….. głosy/ów”


2) „W związku ze zwołaniem na dzień 29 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAX-NET S.A., zwracam się na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych z wnioskiem o dodanie dodatkowych punktów do porządku obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w postaci podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.


W załączeniu projekty uchwał:


Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TAX-NET S.A.

z dnia 29.06.2015

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 18 ust. 2 statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową, pięcioletnią kadencję – pana Mariusza Maleszę. PESEL 6603301217


§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.Za - …………. głosy/ów

Przeciw - …………. głosy/ów

Wstrzymał się - ………….. głosy/ów”


3) „W związku ze zwołaniem na dzień 29 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAX-NET S.A., zwracam się na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych z wnioskiem o dodanie dodatkowych punktów do porządku obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w postaci podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej oraz uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.


W załączeniu projekty uchwał:


Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TAX-NET S.A.

z dnia 29.06.2015

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej TAX-NET S.A. Pana ……


§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.Za -

Przeciw -

Wstrzymał się -


Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TAX-NET S.A.

z dnia 29.06.2015

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.


§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej TAX-NET S.A. Pana ……….


§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.Za -

Przeciw -

Wstrzymał się – „


W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku (o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym 8/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r.) ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu proponowanych przez akcjonariuszy spraw, tj. podjęcia uchwał „w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej”, "w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej" oraz połączonych w jednym punkcie zbieżnych wniosków o podjęcie uchwały „w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.”, które zostaną dodane do dotychczasowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jako pkt 9 tiret 8-10.


Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z dnia 29 czerwca 2015 r. będzie następujący:

1) Otwarcie Zgromadzenia.

2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania

uchwał.

4) podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

5) Zatwierdzenie porządku obrad.

6) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w

2014 r., wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2014.

7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu,

wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku za rok obrotowy oraz opinia w sprawie udzielenia

absolutorium członkom Zarządu.

8) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

9) Podjęcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014,

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014,

- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,

- podziału zysku za rok 2014,

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,

- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w

roku 2014,

- wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie 400.000 sztuk akcji własnych serii G

- zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej,

- odwołania członka Rady Nadzorczej,

- powołania członków Rady Nadzorczej.

10) Wolne wnioski.

11) Zakończenie obrad.


Zarząd niniejszym przekazuje: uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał uzupełnionymi o zmiany w uchwale nr 3 oraz projekt nowych uchwał nr 18, 19, 20 oraz 21, jak również uzupełniony formularz pełnomocnictwa. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku pozostają bez zmian.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Wicher - Prezes Zarządu
Miłosława Kilarska - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »