Reklama

(PBS): wyjaśnienie do notowań obligacji emitowanych przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy serii PBS0325, PBS0225, PBS1024, PBS0523, PBS1021, PBS0720. - raport 2

Działając imieniem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 7, 38-500 Sanok (PBSBank), w wykonaniu obowiązku określonego w § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, w związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi notowań obligacji oraz sytuacji finansowej Banku informujemy co następuje.

Reklama

1. Nie zaszły żadne, nie podane do publicznej wiadomości w formie raportu okresowego lub bieżącego, zdarzenia, które miałyby negatywny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, lub w ocenie Zarządu Banku mogłyby wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych.

2. Zarząd Podkarpackiego Banku Spółdzielczego ocenia jako dobrą, aktualną sytuację finansową Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, która jest stabilna i nie rodzi jakiegokolwiek ryzyka nie wywiązywania się przez Bank ze zobowiązań wobec obligatariuszy lub depozytariuszy. Bank spełnia wszelkie normy ostrożnościowe określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

3. Szczegółowa informacja na temat sytuacji finansowej Banku zostanie podania w formie raportu okresowego, który zostanie opublikowany w dniu 17 marca 2016 roku, o czym Bank poinformował w formie raportu bieżącego nr 1/2016 w dniu 28 stycznia 2016 roku. Z uwagi na nieodległy termin publikacji rocznych wyników finansowych Banku, Zarząd Banku nie zdecydował się na komentarz do publikacji prasowych dotyczących Banku, aby nie przekazywać sugestii, które mogłyby mieć wpływ na notowania wyemitowanych obligacji, w sytuacji w której pojawia się presja na przekazanie takich informacji.

4. Wyjaśniamy, że w pozycji bilansu Banku opublikowanego w formie półrocznego raportu okresowego, wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r., w pozycji VII "dłużne papiery wartościowe pkt.1 banków”, w kwocie 299.974.971,43 PLN, znajdowały się 7 - dniowe bony pieniężne emitowane przez Narodowy Bank Polski, a więc najbezpieczniejsze instrumenty, w które można lokować nadwyżki płynnych środków. Podkarpacki Bank Spółdzielczy nigdy nie posiadał i nie posiada obligacji emitowanych przez inne banki komercyjne lub spółdzielcze, a także żadnych obligacji korporacyjnych. Posiadane znaczące nadwyżki płynnych środków Podkarpacki Bank Spółdzielczy lokuje wyłącznie w bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego, obligacje Skarbu Państwa, a w niewielkiej części w formie depozytów na rynku międzybankowym.

5. Sytuacja finansowa Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w żaden sposób nie jest podobna do sytuacji finansowej Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa z siedzibą w Wołominie – SK Banku, w szczególności Podkarpacki Bank Spółdzielczy nie stosował i nie stosuje żadnych identycznych lub podobnych praktyk, które wywołały upadłość tego banku, w szczególności wycenia posiadane zabezpieczenia, a także tworzy rezerwy na zobowiązania ściśle według zasad opisanych w przepisach prawa.

6. Wyjaśniamy, że Podkarpacki Bank Spółdzielczy ściśle wykonuje wynikające z przepisów prawa obowiązki wobec organu nadzoru, który ma bieżący wgląd we wszelkie informacje dotyczące sytuacji finansowej Banku. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, że Komisja Nadzoru Finansowego obecnie nie podejmuje wobec Banku żadnych czynności nadzorczych opisanych w art. 138 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe i w ocenie Zarządu Banku nie ma podstaw do podejmowania takich czynności.

7. Podkarpacki Bank Spółdzielczy z uwagi na istotne zmiany w otoczeniu rynkowym, w szczególności biorąc pod uwagę działania banków komercyjnych mające na celu ograniczenie sieci placówek, podjął decyzje o wdrożeniu profesjonalnej platformy bankowości mobilnej. Realizacja tego zamierzenie pozwoli na zwiększenie udziału w rynku usług elektronicznych i tym samym efektywności działania. O szczegółowych działaniach w tym zakresie Bank będzie informował w formie raportów bieżących.


W ocenie Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego pojawiające się publikacje prasowe wynikają z braku aktualnych, publicznie dostępnych danych na temat sytuacji Banku, przy czym Bank przed dniem 17 marca 2016 roku, tj. przed terminem publikacji raportu rocznego za 2015 rok, nie będzie wchodził w prasowa polemikę z przedstawianymi publikacjami wychodząc z założenia, że będzie to stanowiło tylko powód do eskalacji nieuprawnionych wniosków dotyczących sytuacji finansowej Banku.Osoby reprezentujące spółkę:
Lesław Wojtas - Prezes Zarządu
Wojciech Błaż - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »