Reklama

ORPHEE (ORP): Wyniki głosowań, w tym treść uchwały, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orphée... - raport 5/2020

Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria („Spółka”) niniejszym przekazuje wyniki głosowań, w tym podjętą uchwałę, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 17 lutego 2020 r. („Zgromadzenie”).


1. Na podstawie art. 9 Statutu Spółki Zgromadzenie powołuje na przewodniczącego Zgromadzenia Pana Janusza Płocicę.


W powyższym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 33.757.099 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 87,43 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 33.757.099 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

Reklama

• „za” 33.757.099 głosów,

• „przeciw” 0 głosów,

• wstrzymujących się 0 głosów.


2. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.

Na podstawie art. 9 Statutu Spółki Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia Pana Wojciecha Wiśniewskiego.


W powyższym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 33.757.099 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 87,43 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 33.757.099 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

• „za” 33.757.099 głosów,

• „przeciw” 0 głosów,

• wstrzymujących się 0 głosów.


3. Wybór Sekretarza Zgromadzenia.

Na podstawie art. 9 Statutu Spółki Zgromadzenie powołuje na Sekretarza Zgromadzenia Pana Wojciecha Wiśniewskiego.


W powyższym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 33.757.099 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 87,43 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 33.757.099 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

• „za” 33.757.099 głosów,

• „przeciw” 0 głosów,

• wstrzymujących się 0 głosów.


4. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia.

W związku z art. 700 ust. 2 i ust. 3 szwajcarskiego Kodeksu zobowiązań Zgromadzenie zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia.


W powyższym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 33.757.099 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 87,43 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 33.757.099 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

• „za” 33.757.099 głosów,

• „przeciw” 0 głosów,

• wstrzymujących się 0 głosów.


5. Podjęcie uchwały o wycofaniu wszystkich akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie


Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 17 lutego 2020 r.

o wycofaniu akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orphée SA z siedzibą w Plan-les-Ouates, Genewa, Szwajcaria (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”), w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki – tj. PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach, Polska – o umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia niniejszej uchwały, poprzedzonym ogłoszeniem przez tego akcjonariusza w dniu 11 grudnia 2019 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać wszystkie akcje Spółki, tj. 38.608.500 (trzydzieści osiem milionów sześćset osiem tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 CHF każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „KDPW”) kodem ISIN: CH0197761098, o łącznej wartości nominalnej 3.860.850 CHF (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt franków szwajcarskich) (dalej jako: „Akcje”), z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej odpowiednio jako: „NewConnect”, „GPW”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Radzie Dyrektorów Spółki, a także upoważnia oraz zobowiązuje ją do:

1. złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako: „KNF”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect,

2. wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz

3. podjęcia przed KNF, KDPW oraz GPW wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect i zniesienia ich dematerializacji, w tym w szczególności do złożenia odpowiednich wniosków i innych dokumentów.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

2. Zgodnie z art. 91 ust. 1 zdanie 2 Ustawy wycofanie Akcji z obrotu nastąpi po upływie terminu określonego w decyzji KNF udzielającej ww. zezwolenia.

3. Wycofanie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu uchyla skutki ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu.

4. Zgodnie z art. 91 ust. 14 Ustawy KDPW powinno wyrejestrować Akcje wycofane z obrotu w alternatywnym systemie obrotu w terminie 14 dni od dnia ich wycofania. Z dniem wyrejestrowania Akcji rozwiązaniu ulega umowa o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych.


W powyższym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 33.757.099 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiące 87,43 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 33.757.099 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:

• „za” 33.757.099 głosów,

• „przeciw” 0 głosów,

• wstrzymujących się 0 głosów.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Osoby reprezentujące spółkę:
Janusz Płocica - Przewodniczący Rady Dyrektorów
Wojciech Suchowski - Członek Rady Dyrektorów

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »