Reklama

COLUMBUS (CLC): Wyniki oferty oraz podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii D - raport 8/2021

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 19/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. i EBI 3/2021 z dnia 10 lutego 2021 r., przekazuje do publicznej wiadomości wyniki oferty i informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki („Akcje”).

Reklama


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:


Subskrypcja Akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Umowy objęcia Akcji w ramach subskrypcji prywatnej zostały zawarte w dniu 10 lutego 2021 r.


2. Data przydziału instrumentów finansowych:


Nie dotyczy. Z uwagi na tryb emisji Akcji nie przeprowadzono ich przydziału. Umowy objęcia Akcji

w ramach subskrypcji prywatnej zostały zawarte w dniu 10 lutego 2021 r.


3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:


Przedmiotem subskrypcji było nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 3.807.407 (trzy miliony osiemset siedem tysięcy czterysta siedem) Akcji o wartości nominalnej 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 1,89 zł (jeden złoty i osiemdziesiąt dziewięć groszy) i nie więcej niż 7.195.999,23 zł (siedem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia trzy grosze).


4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:


Nie dotyczy.


5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:


Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 3.807.407 (trzy miliony osiemset siedem tysięcy czterysta siedem).


6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):


Cena emisyjna jednej Akcji wynosiła 1,89 zł.


6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: a) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: (i) datę powstania wierzytelności, (ii) przedmiot wierzytelności, (iii) wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, (iv) opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, (v) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby, (b) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

(i) przedmiot wkładów niepieniężnych, (ii) wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, (iii) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.


Akcje zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.


7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:


Nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje.


8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:


Akcje nie zostały przydzielone w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Akcje zostały objęte przez 2 osoby fizyczne, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji.


8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:


Akcje nie zostały przydzielone w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

W rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Akcje zostały objęte przez 2 osoby fizyczne powiązane z Emitentem.


9. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):


Nie dotyczy. Emisja Akcji nie była przedmiotem subemisji.


10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego,

z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocja oferty


- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.


Koszty emisji, tj.:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 40 231 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy.

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy

d) promocja oferty: nie dotyczy.


Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”Osoby reprezentujące spółkę:
Dawid Zieliński - Prezes Zarzadu
Łukasz Górski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »